Yargıtay Kararları

Sıra Cetveline İtiraz Yargıtay Kararı
Tahsis İptali Yargıtay Kararı
Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Yargıtay Kararı

Arsa Tahsis İşleminin İptali
İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu
Mal Bildiriminde Bulunulmaması Kararı