Öncelikli Yatırım Konuları (5. Bölge Teşvikleri) Kapsamında Enerji Verimliliği Yatırım Projelerinin Değerlendirme Usul ve Esaslarına İlişkin Kılavuz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı vereceği onaya istinaden;

-Yıllık asgari 500 TEP enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilen,

-Mevcut duruma göre en az %20 oranında enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanan,

-Sağlanacak enerji tasarrufu ile yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan,

Enerji verimliliğine yönelik yatırımlar, bölgelerine bakılmaksızın 5. bölgede yapılacak olan yatırımlara sağlanan teşviklerden (katma değer vergisi istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz desteği ve yatırım yeri tahsisi) yararlandırılacaktır.

Bu kapsamda Bakanlık tarafından sanayide enerji verimliliğinin artırılmasına yol göstermesi amacıyla “Enerji Verimliliği Yatırım Projelerinin Değerlendirme Usul ve Esaslarına İlişkin Kılavuz” oluşturulmuş olup, aşağıdaki linkte bilgilerinize sunulmuştur.

EK: Enerji Verimliliği Yatırım Projelerinin Değerlendirme Usul ve Esaslarına İlişkin Kılavuz
EK: KILAVUZ_EKLERI