“OSB’lerde KDV İstisnası Uygulamaları Eğitimi”

Bilindiği üzere; 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine eklenen (j) bendine göre, organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları 1/4/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV’den istisnadır. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’nin 5/6/2018 tarih ve 30442 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Bu kapsamda,

“OSB’lerde KDV İstisnası Uygulamaları Eğitimi” 20 Temmuz 2018 Cuma günü saat 14.00’te Ankara Sanayi Odası Konferans Salonunda

gerçekleştirilecektir. Söz konusu programa katılmak isteyen OSB temsilcilerimizin 18 Temmuz 2018 tarihine kadar info@osbuk.org.tr adresine katılım durumlarını bildirmeleri gerekmektedir.

FOTO GALERİ