OSB’LERE YÖNELİK “ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ” EĞİTİMLERİ BAŞLADI

OSBÜK ile Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından organize sanayi bölgelerinin yeşil dönüşüme hazırlanmasına katkı sağlayacak TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimleri başladı. Eğitimde TSE Çevre Yönetim Sistemi Eğitmeni Mehtap Sezer, çevreye duyarlı çalışmalar için TS EN ISO 14001 standardının çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Dört gün boyunca çevrimiçi olarak düzenlenecek eğitimlerin ilk gününde eğitmen Mehtap Sezer, standardın genel yaklaşımı hakkında bilgiler verdi. “Çevre Yönetim Sistemi, çevre risk ve fırsatlarının daha sistematik ve verimli biçimde yönetilmesini sağlar” ifadesini kullanan Sezer, OSB’lerden de örnekler vererek, standardın faydaları, Yaşam Döngüsü Değerlendirme, Çevre Yönetim Sistemi kapsamının belirlenmesi ile çevre politikaları konularını anlattı.

OSBÜK Akademi kapsamındaki eğitimlerin sonunda, çalışmaların tamamlanacağı bir de çalıştay gerçekleştirilecek.


OSB’LER, YEŞİL DÖNÜŞÜMDE ROL MODEL OLACAK

OSBÜK ile Türk Standardları Enstitüsü arasında 21 Temmuz 2022 tarihinde “Yeşil Dönüşüm İş Birliği Protokolü” imzalanmıştı. OSB’leri yeşil dönüşüm sürecinde Türk sanayisine rol model yapmaya önemli katkı verecek protokol kapsamında, OSB tüzel kişilikleri ve katılımcı sanayicilerine yönelik sera gazı emisyon çalışmalarından çalıştaylara kadar geniş bir alanda pek çok faaliyet gerçekleştirilecek. 

FOTO GALERİ