OSB’LERE “YEŞİL OSB SERTİFİKASYON SİSTEMİ”NİN DETAYLARI ANLATILDI

OSBÜK ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından OSB’lerin yeşil dönüşümüne büyük katkı sağlayacak Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Organize Sanayi Bölgelerinin yoğun katılım sağladığı toplantıda, Yeşil OSB Sertifikasyon Sisteminin ön kriterleri, başvuru süreçleri ve değerlendirme aşamaları anlatıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan, ilgili daire başkanları, proje ekibi, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, OSB Başkanları, bölge müdürleri ve OSB’lerin ilgili personelleri katıldığı ve çevrimiçi düzenlenen toplantıda Yeşil OSB konusunda yapılması gereken çalışmaların altı çizildi.

 

“KARBON NÖTR HEDEFLERİNE DAHA FAZLA ODAKLANMALIYIZ”

Toplantının açılışında konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, dünyanın çok hızlı ve kapsamlı bir dönüşüm sürecinden geçtiğini ve bu durumun organize sanayi bölgelerini de etkilediğini söyledi. Dış ticaret ve tedarik zincirlerinde ciddi kırılmaların yaşandığını ifade eden Kütükcü, “Covid-19 salgınından önce adına ticaret savaşları denen, salgın döneminde ise yeniden şekillenen kırılmalar, yeşil dönüşüm süreci ile birlikte yeni bir boyut kazanmış olacak. Öyle ki, Avrupa Birliği, bu yılın Ekim ayından itibaren belirli sektörler için sınırda karbon düzenlemesini devreye alacağını duyurdu. Geçtiğimiz yılki 254 milyar dolarlık ihracatımızın yüzde 41’ini gerçekleştirdiğimiz Avrupa Birliği ülkeleri ise, bizim en önemli ihracat pazarımız. İşte bu yüzden hem Avrupa pazarlarındaki hakimiyetimizi kaybetmemek için hem de yeşil sanayi döneminin fırsatlarını yakalamak için, karbon nötr hedeflerine yönelik çalışmalara daha fazla odaklanmamız şart” diye konuştu.

 

YEŞİL OSB SERTİFİKASYON SİSTEMİ, OSB’LERİN EN ÖNEMLİ KAZANIMLARINDAN OLACAK

OSBÜK’ün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü ve diğer tüm paydaş kurum ve kuruluşlarla yeşil dönüşüm alanında çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Kütükcü sözlerini şu şekilde tamamladı: “Biz, bakanlığımızın öncülüğünde, paydaş kurumlarımızla birlikte yol yürümeyi çok önemsiyoruz. Özellikle Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi bu anlamda çok özel ve önemli bir örnek. Yeşil OSB Sertifikasyon Sisteminin yol haritasının, eylem planlarının hazırlanma süreci kamu-özel sektör iş birliğinde Türkiye’ye örnek olacak bir çalışmadır. Bu çalışma için emek veren, destek olan herkese camiamız adına çok teşekkür ediyorum. Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi, OSB’lerimizin yeşil dönüşüm sürecindeki en önemli kazanımlarından biri olacak.”

 

OSB’LER YEŞİL OSB SERTİFİKASYON SİSTEMİNE YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak sanayide yeşil dönüşümün gerçekleştirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini anlatan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise, Yeşil OSB Sertifikasyon Sisteminin bu çalışmalardan bir tanesi olduğunu söyledi. 2022 yılı sonunda sisteme başvuruların açıldığını dile getiren Büyükdede, OSB’lerden sisteme başvurularda yoğun ilgi olduğunu ve bu ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti. Temiz enerji, yeşil ekonomi ve enerji verimliliği gibi konuların artık gündemde daha fazla yer bulduğunu kaydeden Büyükdede, “Tüm sanayicilerimizin bu dönüşüme ayak uydurduğunu görmek Bakanlık olarak çok önem verdiğimiz hedeflerimizden.  Orta ve uzun vadede karbon ve su ayak izlerinin azaltılmasını, sıfır atık politikasının kurum kimliği haline gelmesini ve yenilenebilir enerji kaynaklarına adaptasyonun maksimum seviyeye gelmesini bekliyoruz. Bu dönüşüm yalnızca sanayicimiz için değil, ülkemiz ve dünya için de hayati öneme sahiptir” dedi.

Nasıl Yeşil OSB Olunur? sorusunu cevaplayan Büyükdede, şunları anlattı: “Yeşil OSB sertifika sürecine katılmak isteyen OSB yönetimleri yeşil uygulamaları hayata geçirmeye hazır olduklarını göstermek için öncelikle MEYDİP üzerinden başvuru gerçekleştirmeli, 6 ön kriteri karşılamaları gerekmektedir. Söz konusu bu 6 ön kriteri sağlamış olan OSB’ler ikinci adımda geçecek bir dizi performans göstergesine bağlı olarak değerlendirmeye alınacaktır. OSB’ler ekonomik, sosyal, yönetimsel ve çevresel olmak üzere 4 ana başlıktaki performans göstergesine bağlı olarak değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda platin, altın, gümüş, bronz olmak üzere 4 dereceden bir tanesinde TSE tarafından verilecek sertifikaya sahip olacaklardır.”

 

OSB’LER YEŞİL DÖNÜŞÜM İÇİN DESTEKLENMEYE DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin Paris Anlaşmasını onaylayarak 2053 yılına kadar karbon emisyonunda net sıfır taahhüdünü verdiğini söyleyen Büyükdede, dünya genelinde bu alanda yapılan diğer çalışmalara değindi. Dünya çapındaki gelişmelerin sanayide bir dönüşümün gerçekleşmesini zorunlu kıldığını ifade eden Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, temiz üretimin yeşil dönüşümün en önemli ayaklarından bir tanesi olduğunu ve yeşil dönüşüm alanında OSB’lere olan destekleri çeşitlendirdiklerini kaydederek, “Bu desteklerden bir tanesi de Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesidir. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dünya Bankası arasında 2021 yılında imzalanan İkraz Anlaşması ile Dünya Bankasından OSB’lerin temel ve yeşil altyapı ihtiyaçları için kredi desteği temin edilmiştir. Dünya Bankası grubu ile 26 Ocak 2021 tarihinde 250 milyon Euro tutarında İkraz Anlaşması imzalanmıştır. Proje ile orta ve uzun vadede OSB’lerin yeşil ekonomiye entegrasyonu sağlanacak, yeni yatırımlar için cazibe merkezi haline gelmesini hedeflemekteyiz. OSB’lerin altyapılarının yanı sıra atıksu arıtma tesisleri, su geri kazanım tesisleri, GES, biyogaz tesisleri, yeşil idari binaların yapımında kaynak verimliliği projeleri için düşük faizli ve uzun vadeli kredi sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

 

“SÜRDÜRÜLEBİLİR SANAYİ İÇİN OSB’LERE SORUMLULUKLAR YÜKLENDİ”

Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Mahmut Sami Şahin de toplantıdaki konuşmasında, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için ülkelerin çeşitli çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Türkiye’nin de bu alanda çalışmalar yaptığını aktaran Şahin, TSE’nin de yaptığı katkıları anlatarak, “İklim değişikliği etkilerini en aza indirmek ve sürdürülebilir bir sanayi için organize sanayi bölgelerinin üzerine belirli sorumluluklar yüklendi.  Bu sorumluluk doğrultusunda Bakanlığımız ile beraber Yeşil OSB belgelendirme programını oluşturduk. Yeşil OSB belgelendirme programının amacı, ülkemizde yer alan sanayi bölgelerinin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda Sürekli Gelişim prensibi benimsenerek uluslararası standartlara ulaştırmak” dedi.

Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemindeki kriterler ve ön şartlar konusunda bilgiler veren Şahin, “Kriterler hazırlanırken 2 temel amacımız vardı. Birincisi, OSB yönetimlerinin sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği alanında bünyelerindeki firmalara katkı sağlayacak şekilde organizasyonlarını geliştirmek, diğeri ise OSB bünyelerindeki firmalarla ilgili de kriterler koyarak firmalarımızın Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması ve diğer uluslararası mevzuat ve standartlara adaptasyonlarını ve yeşil finansmanlara erişimini kolaylaştırmak” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından TSE Uzmanı Onur Fatih Bulut, “Yeşil Organize Sanayi Bölgesi Belgelendirme Programı” isimli bir sunumla belgelendirme sürecini anlattı ve katılımcıların soruları cevaplandırıldı.

FOTO GALERİ