OSB’LER KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu iş birliği ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu konulu OSB’lere yönelik bilgilendirme semineri yoğun bir katılımla düzenlendi.  

OSBÜK Aydınlatma metni 27 Kasım 2020 tarihinde yayınlandı

Kişisel Verilerin Korunması için OSBÜK’ün en üst seviyede tedbir aldığını ve OSB’lerin bu alandaki yükümlülüklerine dikkati çeken OSBÜK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, OSBÜK’ün kişisel verilerin işlenmesi hakkında aydınlatma metnini 27 Kasım 2020 tarihinde duyurduğunu hatırlattı. Ardıç, “OSBÜK Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü başlıklı maddesi uyarınca veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ve bu verilerin hangi amaçlarla işlenebileceği, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, ayrıca KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizlere detaylı bilgilendirme yapılabilmesi amacıyla hazırlanmıştır” dedi. Seminerin açılış konuşmasının ardından Kişisel Verileri Koruma Uzmanı Mert Akçasoy, kişisel veri işleme şartları, aydınlatma yükümlülüğü ve Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi konularında bilgiler verdi. Online gerçekleşen seminer sonunda OSB ve katılımcı firmaların soruları cevaplandırıldı.  

FOTO GALERİ