ZAMAN BİRLİK ZAMANIDIR! - OSBÜK - OSBÜK

ZAMAN BİRLİK ZAMANIDIR!

30-03-2008

Uzun bir süredir kamuoyunun da dikkatini çeken OSB Üst Kuruluşu V. Olağan Genel Kurulu 28.05.2007 tarihinde son derece demokratik bir ortamda yapılmış ve 2 yıllık süre için OSB Üst Kuruluşunun Kuruluşundan itibaren Başkanlığını yürüten Sayın Bülent KOŞMAZ ve Başkanlığında hazırlanan liste göreve layık görülmüştür. Genel Kurulumuza katılan, görüş ve önerileri ile katkıda bulunan, listemize oy veren veya vermeyen bütün OSB Temsilcilerine teşekkür ediyorum. Yönetim Kurulu Başkanı 11.7.2007 tarihinde OSB Üst Kuruluşu Başkanlık görevinden, 16.7.2007 tarihinde de Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmıştır. Her bir üyesi Yönetim Kurulu Başkanlığını en iyi şekilde yapabilecek durumda olan Yönetim Kurulumuzun değerli üyeleri 11.7.2007 tarihli toplantısında oy birliği ile Başkanlık görevine oybirliği ile Mahmut YILMAZ? ı layık görmüşlerdir. Söz konusu görev değişikliğinin OSB Üst Kuruluşu ve OSB Camiası için hayırlı olmasını diler, kuruluşundan beri çok yoğun işleri ve sağlık sorunlarını yaşadığı sıkıntılı dönemlerinde dahi daima OSBÜK ve OSB sorunları ve çözüm önerileri ile yakından ilgilenen Sayın KOŞMAZ? a, unutulmaz hizmetleri sebebiyle Şahsım ve OSB Camiası adına teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Şahsen basın aracılığı ile görüşmek yerine sorunları muhatapları ile karşılıklı görüşmelerle çözmeyi prensip edinen bir kişiliğe sahip olmama rağmen bu mesaj vesilesi ile, üye olsun olmasın bütün OSB?lerin sesi, gözü ve kulağı olmak için azami gayret gösteren ve ayırım yapmaksızın bütün OSB?lere hizmet veren OSB Üst Kuruluşu?nun yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak, kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. Genel Kurul öncesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bürokratlarınca hazırlanıp 06.06.2006 tarihinde kamuoyunun görüşlerine açtığı, kamuoyu görüşlerinden sonra gerekli düzeltmelerin yapılarak Sayın Bakanın onayına, Bakanın onayını müteakip Başbakanlığa, Başbakanlık uzmanlarının incelemeleri ve uygun bulmalarını müteakip Bakanlar Kuruluna sunularak Bakanlar Kurulunun da kabulü halinde ?Yasa Tasarısı? adını alarak TBMM?ne sunulması gibi uzun ve ince bir yoldan geçecek olan ?OSB Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı? maalesef Genel Kurul öncesi ve sonra bazı OSB yöneticileri tarafından yeni yeni bir araya getirmeye çalıştığımız OSB Camiasında bölünmelere ve dolayısıyla güç kaybına sebep olacak yeni oluşumlara zemin hazırlamak için kullanılmak istenmektedir. OSB Üst Kuruluşu olarak OSB?lerin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni ve geniş kapsamlı bir OSB Kanunu taslağı için bütün OSB?lerin yazılı görüşleri alınmış ve kurulan bir komisyon tarafından yazılarak Yönetim Kurulumuzda son şekli verilen ?OSB Kanun Tasarı Taslağı? 09.02.2005 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına sunulmuştur. Bu taslaktaki görüşler OSB Üst Kuruluşunun görüşleridir ve geçen zaman içerisinde bazı yasal düzenlemelere bağlı olarak yapılması gereken ufak tefek bazı değişiklikler hariç halen de bu görüşlerin arkasındayız. Ancak, söz konusu öneriye rağmen 4562 sayılı OSB Kanununun 17 ayrı maddesinde değişiklik yapılmasını öngören Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tasarı Taslağı 06.06.2006 tarihinde Bakanlık Web Sitesinde yayınlanarak kamuoyunun görüşlerine sunulmuştur. Ayrıca Bakanlık tarafından 20 gün içinde görüş ve önerilerimizin bildirilmesi talep edilmiştir. Bu sebeple acilen toplanarak taslağı değerlendiren Yönetim Kurulumuz; teknik 16 madde ile ilgili görüşlerini ve taslakta bulunan 19 uncu maddenin yasalaşması halinde de genel kurul seçimlerini yapan OSB?lerin müktesep haklarının korunması gerektiği belirtmiştir. OSB Üst Kuruluşu, kanunla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu olup, görev ve yetkileri yönetmelikle belirlenmiştir. Bu görev ve yetkiler arasında kanun hazırlama görevi yoktur. Ancak görüş oluşturup ilgililere sunabilir ve bugüne kadar da böyle de yapılmış ve bu yöntemle OSB?lere büyük faydalar sağlayan pek çok yasanın çıkmasına vesile olmuştur. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, OSB Üst Kuruluşu gibi pek çok kurum ve kuruluştan görüş topl