Yönetim Kurulu - OSBÜK - OSBÜK

Yönetim Kurulu

17-04-2017

Yönetim Kurulu, Genel Kurul’da OSB Üst Kuruluşu üyeleri arasından seçilen 11 asıl 11 yedek üyeden oluşur. Görev süresi 4 yıldır. Herhangi bir nedenle boşalma halinde yedek üyelerden sırasıyla, kalan süreyi doldurmak üzere üye alınır.

Yönetim Kurulu üyelerinin her biri farklı OSB’lerden seçilir.

Yönetim Kurulu tüm işlem ve eylemlerinde basiretli biçimde hareket eder ve OSB Üst Kuruluşu’nun yönetiminde gerekli titizliği gösterir. Üyeler, kendi kusurlarından doğan zararlardan sorumludur.

Yönetim Kurulu yapacağı ilk toplantıda, kendi içinden bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

OSB Üst Kuruluşu, Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekili tarafından temsil edilir. Üst Kuruluşu ilzam edici yazılar Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekili ile birlikte bir diğer Yönetim Kurulu üyesi veya Genel Sekreter tarafından imzalanır ve çift imzalı olarak tekemmül eder.

Yönetim Kurulu ayda en az bir kere toplanmak zorundadır. GÖREVLERİ Yönetim Kurulu, OSB’lerin kendi aralarında yardımlaşmaları ve ortak sorunları çözüme kavuşturmak amacıyla, Genel Kurul’un belirlediği kararlar çerçevesinde gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, üyelik için karar almak ve OSB Üst Kuruluşu’nun sevk ve idaresini yürütmek üzere görev yapar.


MEMİŞ KÜTÜKCÜ
Yönetim Kurulu Başkanı
KONYA OSB

BEKİR SÜTCÜ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
ADANA HACI SABANCI OSB
ALİ BAHAR
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
ANTALYA OSB

HAKKI ATTAROĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi
TORBALI OSB
ADEM CEYLAN
Yönetim Kurulu Üyesi
KOCAELİ GEBZE GÜZELLER OSB
ÖMER ÜNSAL
Yönetim Kurulu Üyesi
İSTANBUL DERİ OSB
SEYİT ARDIÇ
Yönetim Kurulu Üyesi
ASO 2. VE 3. OSB

HÜSEYİN DURMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi
BURSA OSB
TAHİR NURSAÇAN
Yönetim Kurulu Üyesi
KAYSERİ OSB
MUSTAFA YAĞLI
Yönetim Kurulu Üyesi
ÇORUM OSB
SABRİ TEKLİ
Yönetim Kurulu Üyesi
MERSİN TARSUS OSB