YENİ OSB KANUNU TASLAĞI HAZIRLANDI - OSBÜK - OSBÜK

YENİ OSB KANUNU TASLAĞI HAZIRLANDI

30-03-2008

Türkiye Cumhuriyeti 60 ıncı Hükümetinin kurulması ile 29.08.2007 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı görevini devir alan Sayın Zafer ÇAĞLAYAN, OSB Üst Kuruluşu Yönetim tarafından 4 Eylül 2007 tarihinde makamında ziyaret edilerek OSB?ler adına hayırlı olsun temennileri ile başarılı çalışmalar dilenmiş ve OSB?ler için her türlü işbirliğine hazır olunduğu arz edilmiştir. Sayın Bakanımız, ziyaretten çok memnun olduğunu, iki OSB?nin tek başına Müteşebbis Teşekkülü olan bir Oda?nın 12 yıl Başkanlığını yapmış kişi olarak OSB?leri ve OSB?lerin yasal üst kuruluşu olan OSB Üst Kuruluşu?nu çok önemsediğinden bahisle, bundan sonra OSB?leri ilgilendiren her konuda müşterek çalışmayı düşündüklerini belirtmişlerdir. Sayın Başkanımız, Bakanlık tarafından hazırlanarak Haziran 2006 ayından bu yana Bakanlık web sitesinde yayımlanan ve OSB?ler arasında karşıt görüşler oluşturan ?OSB KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI? nın halen yayında olduğunu hatırlatmış ve Sayın Bakan hemen ilgilileri arayarak söz konusu taslağın Bakanlık Web sitesinden kaldırılması talimatını vermiş ve söz konusu taslak Yönetim Kurulumuz Bakanlık binasından ayrılmadan internetten kaldırılmıştır. Görüşmenin devamında, Sayın Bakanımız her geçen büyüyüp gelişen ve ülkemiz ekonomisinde önemli bir yer tutan Organize Sanayi Bölgelerinin mevcut ve muhtemel sorunlarına köklü çözümler getirecek, bütün OSB?leri kucaklayarak karşıt görüşlere meydan vermeyecek yeni bir Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun hazırlanması amacıyla acilen bir çalışma yapılmasını talep etmişlerdir. Yönetim Kurulumuz da söz konusu çalışmanın en geç üç ay içerisinde tamamlanarak takdim edileceğini bildirmiştir. Konu, önce Yönetim Kurulumuzun kendi arasında ve daha sonra da; – İzmir Atatürk OSB Başkanı Sayın Hilmi UĞURTAŞ, – Anadolu OSB Başkanı Sayın Hüseyin Kutsi TUNCAY, – İstanbul Dudullu OSB Başkanı Sayın Murat ÖNAY, – Çerkezköy OSB Başkanı Sayın Ömer SARIOĞLU, – Gebze OSB Başkanı Sayın Yücel GÜNGÖR, – Başkent OSB Başkanı Sayın Şadi TÜRK, ?den oluşan altı OSB Başkanının katıldığı Yönetim Kurulu Toplantısında değerlendirilerek, yeni OSB Kanunu Taslağının, OSBÜK Bölge Müdürleri Komisyonu?nun konusunda tecrübeli çeşitli illerde ve büyüklükteki 10 OSB?nin Bölge Müdürü ile takviye edilerek oluşturulan Komisyon tarafından hazırlanmasına ve daha sonra değerlendirilerek Bakanlığa sunulmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar gereğince OSBÜK Bölge Müdürleri Komisyonu Başkanı ve Bursa OSB Bölge Müdürü Sayın Suat ÖZEL Başkanlığında; – Eskişehir OSB Bölge Müdürü Sayın A. İhsan KARAMANLI, – ASO I. OSB Müdürü Sayın Çetin FİSUNOĞLU, – Denizli OSB Müdürü Sayın Tanju BEŞTAŞ, – Adana Hacı Sabancı OSB Müdürü Sayın Vedat KAHYALAR, – Manisa TSO OSB Müdürü Sayın Tamer BALATLI, – Çorum OSB Müdürü Sayın Yaşar ŞAHİN, – İnegöl OSB Müdürü Sayın Erol ERUĞUR, – Konya OSB Müdürü Sayın Vahit TÜRKYILMAZ, – Kayseri OSB Müdürü Sayın Orhan AKŞİT, – Afyonkarahisar OSB Müdürü Sayın İbrahim ÖZSOY, – İzmir Atatürk OSB Müdürü Sayın Doğan HÜNER, – Başkent OSB Müdürü Sayın Nabi ÜNER, – Anadolu OSB Müdürü Sayın İhsan GÖKÇINAR, – İstanbul Dudullu OSB Müdürü Sayın Murat FIRAT, – Mersin-Tarsus OSB Müdürü Sayın Cenk CİMENOĞLU, – Çerkezköy OSB Müdürü Sayın Mehmet ÖZDOĞAN, – Sakarya I. OSB Müdürü Sayın Şanlan BAYHAN ve Genel Sekreterimiz Ali YÜKSEL? den oluşan 19 üyeli Komisyon?un 18-21 Ekim 2007 tarihlerinde Kızılcahamam da ve 01-02 Kasım 2007 tarihlerinde Denizli OSB?de yaptığı çalışmalar sonucu yeni bir taslak hazırlamıştır. Söz konusu taslak; 22.11.2007 tarihinde yine altı OSB Başkanının da katıldığı OSBÜK Yönetim Kurulu Toplantısında değerlendirilerek gerekli değişiklikler yapılarak mutabakat sağlanana bir metin haline getirilmiş ve aynı gün Yönetim Kurulumuz tarafından Sayın Bakanımız Zafer ÇAĞLAYAN’a takdim edilmiştir.

Dosya 1