“YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK” YAYIMLANDI - OSBÜK - OSBÜK

“YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK” YAYIMLANDI

04-04-2014

Tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerinin katılımcı kuruluş olarak OSB’lerde sahip olduğu tüm hak, yetki ve mükellefiyetlerin devredildiği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının işleyişiyle ilgili hazırlanan “Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’nin 4 Nisan 2014 tarih ve 28962 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili yönetmeliğe aşağıdaki butondan ulaşabilirsiniz.

Dosya 1