YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE 4 MART 2009 TARİH VE 27159 SAYILI(MUKERRER)GAZETESİNDE YAYIMLANDI - OSBÜK - OSBÜK

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE 4 MART 2009 TARİH VE 27159 SAYILI(MUKERRER)GAZETESİNDE YAYIMLANDI

17-03-2009

Resmi Gazetenin 4 Mart 2009 tarih ve 27159(mükerrer)sayılı nüshasında yayımlanarak 5 Mart 2009 tarihinde yürürlüğe giren ve ilişkte sunulan “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği” İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar başlıklı 43. maddesinin 3. fıkrası OSB’lerine,
“Organize sanayi bölgesinin yetki alanı dahilindeki yerlerde gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim belgeleri, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip kurum veya kuruluşların yetkili organlarınca düzenlendikten sonra; organize sanayi bölgesinde müteşebbis heyetin kararı üzerine müteşebbis heyet başkanınca, müteşebbis heyetin görev süresinin bittiği hallerde yönetim kurulunun kararı üzerine yönetim kurulu başkanınca, organize sanayi bölgesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından kredi kullandırılan işler için ise bu Bakanlığın ilgili birimince onaylanmak suretiyle verilir.” hükmü ile düzenleme getirmiştir.

Dosya 1