YAPI DENETİM MEVZUATI VE UYGULAMA ESASLARI EĞİTİMİ 11 EKİM 2010' DA ASO I. OSB DE YAPILDI - OSBÜK - OSBÜK

YAPI DENETİM MEVZUATI VE UYGULAMA ESASLARI EĞİTİMİ 11 EKİM 2010′ DA ASO I. OSB DE YAPILDI

07-10-2010

Bakanlar Kurulu’nun 13.07.2010 – 27640 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14.06.2010 – 2010/264 sayılı kararı ile bu güne kadar 19 ilde uygulanan 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 01.01.2011 tarihinden itibaren 81 il’de uygulanacakolması sebebi ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve OSBÜK’ ün ortaklaşa düenledikleri “YAPI DENETİM MEVZUATI VE UYGULAMA ESASLARI EĞİTİM TOPLANTISI” Ankara Sanayi Odası I. OSB’ de yapıldı. Toplantıya ASO I. OSB Bölge Müdürü Sayın İbrahim Hakkı ALPTÜRK’ ün OSB’ yi tanıtan sunumu ile başlandı ve açılış konuşmalarını yapmak üzere önce OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mahmut YILMAZ daha sonra Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşarı Sayın Önder KIRAÇ kürsüye geldiler.

Sayın YILMAZ konuşmasında; büyük can ve mal kayıplarına neden olan 17 Ağustos 1999 Gölcük ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinden sonra büyük çoğunluğu önemli deprem faylarının üzerinde bulunan ülkemizdeki yapıların depreme dayanıklı yapılarak can ve mal kaybını minimize etmek amacıyla bir dizi tedbirlerin alınmasını gündeme getirdiğinden ve Devletimizin yaptığı çalışmalar sonucu hazırlanan 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu 13 Temmuz 2001 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 19 İlde uygulanmaya başlandığından ve 9 yıllık uygulamadan olumlu sonuçlar alınması sebebi ile 13 Temmuz 2010 Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Yapı Denetim Kanunu’nun 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle 81 İl de uygulanmasının kararlaştırıldığından bahsettiler. Ayrıca Ülkemizde İl Özel İdareleri ve Belediyelerden sonra Yapı ve Yapı Kullanma İzni verme yetkisi bulunan tek kuruluş olan Organize Sanayi Bölgeleri içinde son derece önemli olan bu hususta OSB çalışanlarının tam bilgi sahibi olmaları için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile ortaklaşa yapılan bu eğitim toplantısının “Tek Durak Ofis” hizmeti veren ve Katılımcılarının memnuniyetini en ön planda tutan OSB’ler ile Bakanlık ve Denetim Firması arasındaki diyalogların mevzuata uygun olarak kayıt altına alınması, sorunlarını dile getirmeleri ve ortak çözüm önerilerinin üretilmesi için hayılı olacağına inandıklarını belirttiler.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşarı Sayın Önder KIRAÇ ise konuşmasında “il özel idareleri, belediyeler ve OSB’lerin altına imza attıkları denetim izinlerini verirken çok bilinçli olması gerektiğinden” bahsettiler.
Toplantı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İnşaat Mühendisi Sayın Selami MERDİN’in ve Şube Müdürü Sayın Serpil TOSUN’ un sunumları ve plaket töreninin ardından birlikte yenilen öğle yemeği ile son buldu.

Dosya 1
Dosya 2
Dosya 3
Dosya 4
Dosya 5