YAPI DENETİM MEVZUATI VE UYGULAMA ESASLARI EĞİTİM TOPLANTISI 11 EKİM 2010 DA ANKARA ASO I. OSB'DE YAPILACAKTIR - OSBÜK - OSBÜK

YAPI DENETİM MEVZUATI VE UYGULAMA ESASLARI EĞİTİM TOPLANTISI 11 EKİM 2010 DA ANKARA ASO I. OSB’DE YAPILACAKTIR

07-09-2010

Bakanlar Kurulu’nun 13.07.2010 – 27640 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14.06.2010 – 2010/264 sayılı kararı ile bu güne kadar 19 ilde uygulanan 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 01.01.2011 tarihinden itibaren 81 il’de uygulanacağı malumunuzdur.
Konuyu değerlendiren Yönetim Kurulumuz; can ve mal güvenliğinin temini, imar plânına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapıların yapılması ve yapıların proje ve yapı denetim kriterlerine uygun olarak yapılması için son derece önemli olan söz konusu mevzuatın uygulamasına ilişkin usul ve esaslarının Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın birinci derece yetkilileri tarafından anlatılması, sorulara cevap verilmesi amacıyla OSB’lerin yönetici ve ilgili personeline yönelik bir eğitim toplantısı düzenlenmesine karar vermiş ve önerimiz Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yetkililerince kabul edilerek mutabakat sağlanmıştır.
Katılımcı sayısında sınırlama olmaksızın, 11 Ekim 2010 tarihinde Ülkemiz genelindeki bütün OSB’lerin davet edildiği söz konusu eğitim toplantımıza; Bölgeniz adına katılacak yönetici ve personelin 01 Ekim 2010 mesai bitimine kadar OSBÜK’ e faks veya e-posta yolu ile bildirilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Toplantının :
Tarihi: 11 Ekim 2010 Pazartesi
Saati : 10:00 – 15:00
Yeri : Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi Bölgesi
Ticaret Merkezi ve Sosyal Tesis Binası
Ayaş yolu 25. km. Sincan / Ankara

Ek : 1-Katılım Formu 2- 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu 3- 2010/264 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
Not : Katılımcıların Ankara geleceği araç türüne ve sayısına göre Ankara’nın değişik noktalarından kaldırılacak servis araçları bilgisi web sitemizde yayınlanacaktır.

Dosya 1
Dosya 2
Dosya 3