YAPI BELGELERİ UYGULAMA PROGRAMI ÜZERİNDEN HATALI ÜRETİLEN YAPI BELGELERİNİN İPTAL VE DÜZELTME İŞLEMLERİ - OSBÜK - OSBÜK

YAPI BELGELERİ UYGULAMA PROGRAMI ÜZERİNDEN HATALI ÜRETİLEN YAPI BELGELERİNİN İPTAL VE DÜZELTME İŞLEMLERİ

21-01-2009

İçişleri Bakanlığının 12.11.2008 tarih ve 53744 sayılı yazıları ile 81 İl Valiliğine ilgili idarelere bildirilmesi amacı ile gönderilen ekli yazıları, OSBÜK’ ün kayıtlarına bugün gelen faks mesajı ile 21.01.2009 tarih ve 0014 gelen evrak numarası ile girmiştir.

Söz konusu yazı; Türkiye Istatistik Kurumu tarafindan yürütülmekte olan Yapi Belgeleri Uygulamasının 26.09.2008 tarihinden itibaren İç İşleri Bakanlığına devredilmiş olup, 06.10.2008 tarihinden itibaren ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce işletime açıldığından ve yetkili idarelerce Yapi Belgeleri Uygulama programı üzerinden hatalı üretilen yapi belgelerinin iptal ve düzeltme işlemlerinin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce kaldırılacak onayin ardından söz konusu idarelerin kendileri tarafindan yapılacağını bildirmektedir. Ayrıca yazıda, Uygulamada birliğin sağlanması açısından, hatalı üretilen yapi belgelerine ilişkin onay kaldırma talep yazılarının yazı ekinde gönderilen örneğe uygun olarak İçişleri Bakanlığı’ na gönderileceğinden ve değişik formatta gönderilen yazılara istinaden onay kaldırma işleminin yapılmayacağından bahsetmektedir.

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.

OSB ÜST KURULUŞU

Dosya 1
Dosya 2