Enerji Yöneticilerinin Kapasitelerini Geliştirmeye Yönelik Eğitim Programı Düzenlendi


Organize Sanayi Bölgelerimizin kurumsal yapılarını güçlendirmek amacıyla OSB çalışanlarına çeşitli alanlarda verilen hizmet içi eğitimlerimiz “

OSB Akademisi

” çatısı altında birleştirilerek, yoğun talep edilen konulara göre planlanarak devam etmektedir. OSB Akademisi; OSB’lerimizde istihdam edilen idari-teknik personelin mesleğe uyum, meslekte ilerleme ve gelişme ihtiyaçlarını karşılayan her türlü eğitim-öğretim faaliyetlerini planlayarak sunmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, 5627 Sayılı Enerji Verimlilik Kanunu ile Enerji Kaynaklarını ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik gereği OSB’lerde görevli Enerji Yöneticilerinin katılımıyla “

Enerji Yöneticilerinin Kapasitelerini Geliştirmeye Yönelik Eğitim Programı

” 2 Nisan 2018 tarihinde Ankara Sanayi Odası Konferan Salonunda düzenlenmiştir. OSBÜK Genel Sekreter Vekili Serkan Ata’nın açılış konuşmasıyla başlayan eğitim programında; OSBÜK Enerji Müşaviri Memet Aslan- Enerji Verimliliği Mevzuatı, Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER) Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Naci Işıklı- Enerji Yönetimi Birimi ve 50001 Enerji Yönetim Sistemi, Proje Yöneticisi Mustafa Salman- TEVMOT Projesi Bilgilendirmesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü temsilcilerinden Mustafa Taşar ve Burhan Güldibi’nin Sanayide Verimsiz Elektrik Motorlarının Dönüşümü Yol Haritasının Hazırlanması konulu sunumları ve soru cevap bölümüyle tamamlandı.