OSB’LERDE GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA YÖNTEMİYLE KARAR ALINMASI


OSB'lerin, gerekli altyapının sağlanması koşuluyla güvenli elektronik imza yöntemiyle karar alabilmelerinin mümkün olduğu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kuruluşumuza bildirilmiştir.