OSB’LERDE YÖNETİM AİDATLARI VE KDV HESAPLAMALARI


OSB’lerce tahsil edilen yönetim aidatlarının KDV’ye tabi olup olmadıkları hususunda Kuruluşumuza bildirilen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yazısı.