VERGİ USUL KANUNU 420 SIRA NOLU GENEL TEBLİĞİ HAKKINDA DUYURU - OSBÜK - OSBÜK

VERGİ USUL KANUNU 420 SIRA NOLU GENEL TEBLİĞİ HAKKINDA DUYURU

26-12-2012

Resmi Gazete’nin 07.12.2012 tarih ve 28490 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren 420 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan dağıtım lisansı alan elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerine ve Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliklerine Tebliğde belirtilen usul ve esaslar dahilin de; elektrik ve doğalgaz abone bilgileri ile tüketim bilgilerini Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilme zorunluluğu getirildiği malumunuzdur.

Aynı Tebliğin 6.3 bölümünde “Getirilen bu zorunluluk kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan elektrik dağıtım lisansı alan şirketler ve OSB tüzel kişilikleri ile doğalgaz dağıtım lisansı alan şirketler; işyerleri için tesis edilecek elektrik ve doğalgaz abonelik taleplerinde işyeri abone işlemi tesisini yapmadan ve sözleşme düzenlemeden önce Gelir İdaresi Başkanlığının kurumsal internet sayfası üzerinden, işyeri aboneliği yaptıracak gerçek veya tüzel kişinin vergi mükellefiyetinin bulunup bulunmadığını elektronik ortamda sorgulayacaklardır. Vergi mükellefiyeti bulunmayan gerçek veya tüzel kişinin işyeri abone işlemi tesis edilmeyecek ve sözleşme düzenlenmeyecektir. Gerçek veya tüzel kişilerin vergi mükellefiyeti durumu sadece Gelir İdaresi Başkanlığının kurumsal internet sayfası üzerinden elektronik ortamda sorgulamak suretiyle araştırılacak ayrıca gerçek veya tüzel kişilerden vergi mükellefiyeti durumuna ilişkin herhangi bir belge istenmeyecektir.” hükmü yer almaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığının kurumsal internet sayfası üzerinden sorgulama yapabilmek için ekteki formda belirtilen bilgileri doldurarak, antetli kağıda dilekçe olarak yazıp, en kısa sürede 0-312-3021563 no.lu telefona fakslanması, ysahinkaya@gelirler.gov.tr adresine e-posta gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için 0-312-3021090 no.lu telefonu arayabilirsiniz.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla.

Dosya 1