V. OSB ENERJİ ZİRVESİ 26 KASIM 2011 TARİHİNDE KKTC GİRNE'DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ - OSBÜK - OSBÜK

V. OSB ENERJİ ZİRVESİ 26 KASIM 2011 TARİHİNDE KKTC GİRNE’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

30-11-2011

OSBÜK’ ün her yıl geleneksel olarak düzenlediği Enerji Zirve’lerinden V. OSB Enerji Zirvesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ nin Girne kentinde 26 Kasım 2011 tarihinde yapılmıştır. Yaklaşık 100 OSB’nin temsilcisi ile kurum ve kuruluşlardan 450 kişinin katılmasının yanında Türkiye ile KKTC’den katılan Devlet Büyüklerinin teşrifi bugüne kadar yapılan Zirvelerin en çok ilgi göreni olması ile ayrı bir önem kazanmış ve ilgi odağı olmuştur.
V. OSB Enerji Zirvesi açılış programı
-OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Sayın M. Nurettin ÖZDEBİR,
-EPDK Başkanı Sayın Hasan KÖKTAŞ,
-TOBB Başkanı Sayın M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU,
-KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı adına Müsteşar Sayın Cansev METBULUT,
-T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner YILDIZ,
-T.C.Başbakan Yardımcısı Sayın Beşir ATALAY,
-KKTC Başbakanı Sayın İrsen KÜÇÜK,
-KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Dr. Derviş EROĞLU
konuşmaları ile başladı.
OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı M. Nurettin ÖZDEBİR açılış konuşmasında; Ortadoğu ve Afrika’da yaşanan siyasi gelişmelerin, bölgede eski dengelerin yıkılmasına ve kartların yeniden karılmasına yol açtığını ifade ederek, Ortadoğu’nun jeopolitik önemini doğrudan etkileyen ve gözden kaçan başka gelişmelerin de yaşandığını kaydetti.Teknolojideki gelişmeleri, özellikle sondaj teknolojisindeki gelişmelerin, ABD’nin 100 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğalgaz kaynaklarına sahip olduğunu gösterdiğini belirten ÖZDEBİR, bu gelişmelerin ABD’nin ithalat bağımlılığını önemli ölçüde azalttığına dikkat çekti.Bütün bu gelişmelerin, hem enerji fiyatları hem de Ortadoğu’nun jeopolitik önemi üzerinde önemli sonuçları olacağını anlatan ÖZDEBİR, ”Bugüne kadar petrol fiyatlarında artışa yol açak endişesiyle Ortadoğu’daki siyasal dengelerin bozulmasına karşı çıkan güçlerin, bulunan yeni petrol rezervleri nedeniyle Ortadoğu’daki siyasal istikrar konusunda eskisi kadar hassas olmayabilecekleri söylenebilir” dedi.
Yönetim Kurulu Başkanı ÖZDEBİR, OSBÜK olarak her yıl düzenledikleri zirveleri Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaptıklarını anlattı ve bu yılki zirveyi KKTC’de düzenlemelerinin temel sebebinin, son aylarda doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler olduğunu söyledi. Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin Doğu Akdeniz’de fiili bir durum yaratarak doğalgaz sondaj çalışmalarına başlamasının, KKTC’nin ve Türkiye’nin haklarını ihlal etmeye yönelik olduğunu, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin bu hamlesinin cevapsız bırakılmasının düşünülemeyeceğini ifade etti. ÖZDEBİR, ”Biz de OSBÜK olarak bu konuda hem kamuoyu hassasiyetini artırmak hem de KKTC’nin ve hükümetimizin yanında olduğumuzu göstermek için bu yılın enerji zirvesini burada, Girne’de yapmaya karar verdik” diye konuştu.
Sayın Nurettin ÖZDEBİR; Türkiye’de şu anda tüzel kişilik kazanmış 264 Organize Sanayi Bölgesi olduğunu ve önemli gelişmeler kaydedilmiş olmasına rağmen OSB’lerin çözüm bekleyen bazı sorunları bulunduğunu dile getiren Özdebir, şöyle konuştu: ”Elektrik projelerinin tastik ve kabul yetkilerini planlayan bakan onayının süresi 31 Aralık 2011 tarihinde sona erecektir. Yeni düzenleme yapılırken dağıtım lisansı sahibi OSB’lere, katılımcılarına ait elektrik projelerinin OSBÜK tarafından oluşturulacak bir heyet tarafından denetimi yapıldıktan sonra tasdik ve kabul yetkisinin verilmesini talep ediyoruz. EPDK Başkanımızdan, yeri ve bağlantı şekli nerede ve nasıl olursa olsun ‘dağıtıma gömülü” olarak nitelendirilen OSB’lerin de 1. numaralı tarife müşterisi sayılması yönünde bir karar alarak OSB’lerin teşvikine destek vermelerini bekliyoruz. Düzenli kentleşmenin önemli bir unsuru olan OSB’leri cazip hale getirmek için OSB’ler cömertçe desteklenmeli, OSB’ler dışında faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin OSB’lere taşınması için teşvikler getirilmelidir. 2 bin metrekareden büyük olup özel izin alanlar dışındaki büyük sanayi kuruluşlarının OSB’lerde kurulmasının zorunlu hale getirilmesi de yerinde olacaktır diye bahsederek Zirve’ nin hayırlı olması dilekleri ile son verdi.
Açılış programının ikinci konuşmacısı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Hasan KÖKTAŞ, her ne kadar OSB’lerin enerji sektörüyle en iç içe bölgeler olsa da bu bölgelerde de enerjinin bir piyasa faaliyeti olarak anlaşılması ve uygulanması açısından yeni bir sürecin içinde olduklarını söyledi. Sayın KÖKTAŞ, enerji sektöründe son 5 yılda yaşanan gelişmelerini anlattı ve OSB’lerin 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunları hükümleri çerçevesinde, onaylı sınırları içerisinde lisans alarak faaliyet göstermelerine izin verildiğini hatırlattı. Bu konuda önemli bir mesafe kat edildiğinin lisanslandırma sonuçlarından anlaşıldığını ifade eden KÖKTAŞ, yönetmeliğin yayımlandığı tarihten bugüne kadar 135 civarında OSB’ye elektrik dağıtım lisansı verildiğini bildirdi.
V. OSB Enerji Zirvesinin açılış programında konuşan TOBB Başkanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU ise OSB’lerin tek-durak ofis anlayışı ile hizmet vermesi sayesinde sanayinin geldiği nokta çarpıcı bir başarı hikâyesine sahip olduğundan ve İtalya ile Çin arasındaki geniş coğrafyada en büyük sanayi üretim kapasitesinin Türkiye topraklarında olduğundan bahsettiler. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Organize Sanayi Bölgeleri modelinin Türkiye’nin sanayileşmesinde ve sanayinin Anadolu’ya yayılmasında büyük katkı sağlayan bir sistemdir olduğunu söyledi ve OSB’lerin kamu – özel sektör ortaklığının başarılı örneklerinden biri olduğunu belirtti ve Dünya Bankası kredisiyle başlayan, yarım asırlık OSB tecrübesinin ülkemiz sanayinin bugünkü noktaya gelmesine çok önemli katkılar sunduğunu belirttiler. Her ilde bir OSB olmasının istihdama ve mesleki eğitime ciddi katkı sağladıklarını ifade etti.
Sayın HİSARCIKLIOĞLU V. OSB Enerji Zirvesine çok önem verdiğini belirterek bu organizasyonu düşünenleri, emeği geçenleri tebrik ederek sözlerine son verdi.
Zirvenin bir diğer konuşmacısı TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mahmut Mücahit FINDIKLI ise; dünyadaki siyasal şekillenmelerin tamamının temelinde incelendiğinde enerjiyle alakalı olarak şekillendiğinin görüleceğini söyleyerek,Türkiye’nin, KKTC arasında yeni anlaşmalar ile hem gaz hem de petrol konusunda Akdeniz havzasında çok önemli bir oyuncu olduğunu göstermek durumunda olduğunu kaydetti. Hükümetin OSB’leri ciddi anlamda desteklediğini ifade eden FINDIKLI, özellikle bölgeler arasındaki dengesizliğin önüne geçmek için 4. teşvik bölgesinde OSB’lere Hazine arazilerinin bedava veya çok düşük maliyetle verildiğini, bu nedenle Doğu ve Güneydoğu’da birçok OSB’nin ciddi anlamda atak yaptığını kaydetti. Yıllık 80 bin Gigavat saat kadar elektrik tüketimi olan OSB’lerin elektrik piyasasının en kuvvetli ve en yıldız tüketicisi olduğunu dile getiren Mücahit FINDIKLI sözlerine Zirvenin hayırlı olması dilekleri ile son verdi.
V. OSB Enerji Zirvesi’ne geçirdiği talihsiz kaza sonucu katılamayan KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Sunat ATUN adına Müsteşar Sayın Cansev METBULUT katıldı ve V. OSB Enerji Zirvesinin hayırlı olmasını diledi.
OSBÜK’ ün her yıl düzenli olarak organize ettiği OSB Enerji Zirve’lerinin gerçekleşmesinde büyük payı olan Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner YILDIZ ise konuşmasında; ülkelerde zaman zaman enerjinin siyasete, zaman zaman da siyasetin enerjiye yük olduğu dönemlerin
bulunduğunu ve hazırladıkları master plan ile yavru vatan KKTC için de bütün bu paradoksları çözmeye hazır olduklarını belirtti. YILDIZ, TPAO’nun yaptığı anlaşma çerçevesinde de 2-3 ay içerisinde KKTC’de karada sondaja başlayacaklarını bildirdi ve bütün hazırlıklarının tamamlandığını bildirdi. Denizdeki aramalarında özellikle uluslararası hukuka aykırı olarak geliştirilen bütün çalışmalardan beri olacağını ve özellikle uluslararası hukuka uymayan çalışmalara karşılık vermeyeceğimiz anlamına gelmeyeceğini belirtti. Türkiye Cumhuriyetinin KKTC ile beraber geliştireceği bir kısım projelerin olduğunu belirtti ve nerede kuyu açılırsa açılsın, nerede sondaj vuruluyor olursa olsun mutlaka Kıbrıs’ın tamamının hakkının belirtti.
Sayın Taner YILDIZ enerji sektörünün siyasete yükünün kaldırılması gerektiğine dikkat çekti ve bunun da liberalleşmeyle, serbestleşmeyle olabileceğini vurguladı.
Sayın YILDIZ batı hattından doğalgaz ithalatı konusunda OSB’lerden de talep olduğunu ve onların da rahatlıkla müracaat edebileceğini kaydetti. Sayın Taner YILDIZ, OSB’lerin şu anda doğalgaz dağıtım hakkına sahip olduklarını ve bu kapının açık olduğunu da söyledi.
Elektrik dağıtım konusunda çok başarılı olan OSB’ler olduğu kadar yeterince başarılı olamayan OSB’ler bulunduğunu da ifade eden YILDIZ, bunların zamanla aynı seviyelere geleceğine inandığını bildirdi.
Her OSB’de branş mühendisi olmadığını kaydeden Enerji Bakanı YILDIZ, branş mühendisi olanlara denetim faaliyetlerinin taraflarından aktarılacağını kaydetti. Gerek Türkiye’de, gerekse KKTC’de önemli konulardan birinin de enerji verimliliği olduğunu dile getiren YILDIZ, bin dolarlık gayri safi yurtiçi hasıla elde etmek için Türkiye’de 290 litre petrol eşdeğeri enerji harcanırken, bu miktarının OECD ülkelerinde 200 litre civarında, Japonya ve Danimarka gibi ülkelerde ise 100 litre civarında olduğuna dikkat çekti.
Her iki ülkenin de enerji verimliliği konusunda kat edeceği önemli mesafeler olduğunu ifade eden Yıldız, enerji üretmekten belki daha önemli hususunun enerji verimliliği olduğunu söyledi ve herkesi enerjiyi verimli kullanmaya davet etti. OSB’lerde faaliyet gösteren sanayicilerin paranın tasarrufunu ve nasıl kullanılacağını çok iyi bildiğini kaydeden YILDIZ, 5-6 veya 7-8 yılda kendini amorti edecek teklifler geldiğini belirterek Zirvenin hayırlı olmasının temennilerini ileterek sözlerine son verdi.
V.OSB Enerji Zirvesini teşrifleri ile onurlandıran Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Sayın Beşir ATALAY ise, OSB’lerle ilgili çok fazla şey söylemeye gerek olmadığını, OSB’lerin Türkiye’de sanayinin gelişmesinde, çevre sorunlarının giderilmesinde, kentleşmede, ortak altyapı kullanarak daha ekonomik üretimde önemli sanayi üstleri olduğunu söyledi. Devletin tüm ilgili kurumlarının OSB’lerin yanında olduğunu kaydeden ATALAY, OSB’leri teşvik ettiklerini, teşvik etmeye de devam edeceklerini bildirdi.Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ın şu anda bölgesinde, adeta bu kadar sorunlu ekonomik hayatın yürüdüğü bir bölgede istikrar adası olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti olarak Kuzey Kıbrıs’ın her açıdan daha güçlü, daha kararlı bir şekilde yoluna devam etmesi için daima yanında olduklarını, bundan sonra da daima yanında olacaklarını belirten ATALAY, ”KKTC asla yalnız kalmayacak ve biz hem ekonomik açıdan kalkınmasında hem de siyasi açıdan geleceğe emin adımlarla yürümesinde Kuzey Kıbrıs’ın daima yanında olunacağını belirterek sözlerine son verdi.
OSB Enerji Zirvesini onurlandıran KKTC Başbakanı Sayın İrsen KÜÇÜK ise; böyle bir enerji zirvesinin KKTC’de yapılmasının, bilhassa kısa bir süre önce Güney Kıbrıs tarafından başlatılan denizde enerji arama projesi günlerine ve Kuzey Kıbrıs Petrollerinin özelleştirme haftasına denk gelmesinin daha anlamlı olduğunu söyledi.Ülkelerde kalkınmadan bahsedebilmek için enerji ve su faktörlerini gözardı etmemek gerektiğini kaydeden Başbakan KÜÇÜK, bu her iki imkanın olduğu ülkelerde maliyetlerin ucuzladığını ve kalkınmanın süratlendiğine dikkat çekti.Her iki konuda da Türkiye ile yaptıkları çalışmalar çerçevesinde önemli ilerlemeler kaydettiklerini anlatan KÜÇÜK, kısa bir süre önce Anamur’da KKTC’ye su getirilmesi için önemli bir baraj inşaatı çalışmasının başlatıldığını hatırlattı. Söz konusu proje çerçevesinde KKTC’ye yıllık 75 milyon metreküp su geleceğini kaydetti ve bütün KKTC halkının içme ve kullanma suyu ihtiyacı yaklaşık 35 milyon metreküp olduğu ve gelecek olan suyun öncelikle içme ve kullanma suyu olarak kullanılması ve geriye kalanının da tarımda kullanılmasının planlandığını belirtti. Anavatana ve hükümetine KKTC ekonomisinin kalkınması ve ülke halkımızın esenliği bakımından verdikleri desteğe bir kez daha teşekkür ederek KÜÇÜK, adını ”barış suyu” koyacakları söz konusu suyun 2014 yılı Mart ayında KKTC’ye geleceğinin tahmin edildiğini de vurguladı. KKTC’nin enerji konusunda tamamen dışa bağımlı olduğunu, bu nedenle maliyetlerin yüksek olduğunu kaydeden İrsen Küçük, Anavatandan 300 Megavatlık (MW) bir enerjinin de naklinin kurulması halinde KKTC’de enerji fiyatlarının düşeceğini ve KKTC’nin daha istikrarlı bir enerjiye kavuşacağını bildirdi.
Avrupa’da yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen KKTC’de artı büyümenin yakalandığını, 2012 yılı için de yüzde 5 büyüme tahmin edildiğini dile getiren Başbakan KÜÇÜK, özellikle turizm sektöründe büyük bir ivmenin yakalandığını, 2011 yılı sonu için belirledikleri hedef e ilk 9 ayda ulaştıklarını söyledi.
V. OSB Enerji Zirvesinin onur konuğu KKTC Cumhurbaşkanı Dr. Derviş EROĞLU’ da, Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas’ın, 11 Temmuz’da meydana gelen deniz üssündeki patlamanın ardından prestij kaybettiğine işaret ederek, Rum liderin, müzakerelerin yoğunlaştığı bir dönemde tüm uyarılara rağmen, biraz da Türkiye’ye meydan okurcasına, iç politikaya dönük, imajını kurtarmak için denizde petrol ve doğalgaz arama sondajı başlattığını kaydetti.Türkiye ile Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması imzaladıklarını, ardından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) arama ruhsatı verildiğini anımsatan EROĞLU, sismik araştırma olayının ötesine geçme noktasında olduklarından belirtti. Ekonomin güçlenmesinin müzakerelerde ellerini de güçlendireceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Derviş EROĞLU, Kıbrıs Rum kesiminin Doğu Akdeniz’de doğalgaz aramayla ilgili tutumunun, karışık olan bazı Ortadoğu ülkelerini, Kıbrıs’ı da içine alacak şekilde, siyasi bir karmaşanın içerisine çekme potansiyeli taşıdığını söyledi. EROĞLU, Kıbrıslı Türkler’in KKTC’nin kuruluşuna kadar uzanan sürede Türkiye’nin yakın desteğiyle birçok alanda zorlu mücadeleler verdiğini belirterek, temel dönüm noktası olan 1974 Barış Harekatı’yla mücadelenin yaşanabilir, gelişmiş bir devlet ile birlikte müreffeh bir toplum oluşturma yoluna girdiğini kaydederek sözlerine Zirve’ nin hayırla olması dilekleri ile son verdi.
V. OSB Enerji Zirvesi protokol konuşmacılarına plaket sunumu ve aile fotoğrafı sonrasındaekli program kapsamında devam etti ve son buldu.

Dosya 1
Dosya 2
Dosya 3
Dosya 4
Dosya 5
Dosya 6
Dosya 7
Dosya 8
Dosya 9
Dosya 10
Dosya 11
Dosya 12