ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ BAŞVURUSU - OSBÜK - OSBÜK

ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ BAŞVURUSU

28-01-2019

Elektronik Tebligat Yönetmeliği 6 Aralık 2018 tarih 30617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve Yönetmelik hükümleri 01.01.2019 tarihinde yürürlüğü girmiştir. Elektronik Tebligat  işlemleri; PTT tarafından kurulan, işletilen ve güvenliği sağlanan UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi)  üzerinden yürütülecektir.
Bu kapsamda; Kuruluşumuz tarafından OSB’lerimiz adına toplu olarak başvuru yapılacak olup, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi Başvuru Formu ekte bulunmaktadır.

Söz konusu Form doldurulurken  ikinci ve üçüncü formlardan yardım alarak, eksiksiz bir şekilde excel formatında 15.02.2019 tarihine kadar info@osbuk.org.tr
e-posta adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

 


UETS BAŞVURU FORMU 

YÖNETMELİK