TÜRKİYE'DE KÜMELENME POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KİTABI OSBÜK TARAFINDAN YAYIMLANDI - OSBÜK - OSBÜK

TÜRKİYE’DE KÜMELENME POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KİTABI OSBÜK TARAFINDAN YAYIMLANDI

16-12-2011

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’na göre “OSB`lerin kendi aralarında yardımlaşmaları ve ortak sorunlarını çözüme kavuşturmalarını sağlamak” amacıyla kurulmuş Ankara da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşudur.
Organize sanayi bölgeleri minimum maliyet ve maksimim verimlilik ile tek durak ofis hizmeti veren planlı üretim bölgeleri ve aynı zamanda kümelenme merkezleridir.
Ülkemizde şu anda tüzel kişilik kazanmış 264 OSB mevcut olup, bunlardan altyapı yatırımlarını tamamlayan 150 OSB’de 50.606 işyerinde sınai faaliyet sürdürülmekte olup toplam 1.000.264 kişilik istihdam sağlanmaktadır. Tüm OSB’lerin hizmete girmesi halinde istihdamın 2.000.000 kişiye yükselmesi beklenmektedir.
Ekonomiye işletme, bölge ve ulusal düzeyde önemli rekabet avantajları sağlaması beklenen ve Hükümet programına da giren kümelenme kavramı ülkemizde de tartışılmaya hatta uygulanmaya başlanmıştır.
OSBÜK olarak ekonomik ve sosyal misyonumuz gereği; Kalkınma Bakanlığı Uzmanlarından Sayın Mehmet CANSIZ’ ın değerli çalışmaları ile hazırladığı Türkiye’de kümelenme alanında çalışmalar yapan kişi ve kurumlara faydalı olabileceğini, kümelenme konusunda oluşturulması planlanan destek mekanizmalarının kurgulanmasında kullanılabileceğini ve yapılacak daha detaylı analizlere yol göstereceğini düşüncesi ile baskısını gerçekleştirdiğimiz “Türkiye’de Kümelenme Politikaları ve Uygulamaları” adlı yayını takdim etmekten mutluluk duyuyorum.

Saygılarımla.
M. Nurettin ÖZDEBİR
Yönetim Kurulu Başkanı

Not: Bu değerli esere http://bliss.dpt.gov.tr/ED/Mehmet%20Cansiz-Kumelenme.pdf adresinden de ulaşabilirsiniz.