TÜİK TARAFINDAN HER BİR OSB İÇİN AYRI AYRI VERİLEN 'ULUSAL ADRES VERİ TABANI GİRİŞ ŞİFRELERİ' POSTA İLE OSBLERE GÖNDERİLMİŞTİR - OSBÜK - OSBÜK

TÜİK TARAFINDAN HER BİR OSB İÇİN AYRI AYRI VERİLEN ‘ULUSAL ADRES VERİ TABANI GİRİŞ ŞİFRELERİ’ POSTA İLE OSBLERE GÖNDERİLMİŞTİR

30-03-2008

Resmi Gazete?nin 30.01.2007 tarih ve 26419 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren ?Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Kullanılmasına İlişkin Mecburi Standart Tebliği?ne göre, OSB Tüzel Kişilikleri tarafından düzenlenecek yapı belgelerinin (Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma Ruhsatı) 01.07.2007 tarihinden itibaren Ulusal Adres Veri Tabanı kapsamında bilgisayar ortamında düzenlenmesi zorunludur. BU TARİHTEN İTİBAREN SÖZ KONUSU RUHSATLARIN MATBU FORMLARA ELLE DOLDURULMASI YASAKTIR. Bu amaçla 26.04.2007 tarihinde eğitim programı düzenlenmiş ve OSB?lerin sisteme dahil olmaları ve şifre almaları için Bakanlık aracılığı ile TUİK? e başvuruda bulunmaları gerektiği belirtilmiş ve ilgi yazımızla yazılı olarak bildirilmiştir. Bu kapsamda TUİK? e evraklarını iletilen 139 OSB?nin bir yetkili kullanıcısına Ulusal Adres Veri Tabanı?na (UAVT) giriş şifresi verilerek programa erişimi sağlanmıştır. TUİK? e, yetkili kullanıcısının ad, soyad, T.C. kimlik numara bilgileri ve OSB adres bilgi formlarını iletmeyen OSB?ler için kullanıcı şifre belirlenmemiştir. Daha önce ilgili belediyeler tarafından adres girişi yapılmayan OSB?lere sadece kullanıcı ad, soyad, T.C. Kimlik Numaraları ile şifreleri verilmiş olup, bu OSB?lerin kullanıcı şifreleri ile programa giriş yaparak öncelikle ekrana gelen menüleri kullanarak OSB adres bilgilerini oluşturmaları gereklidir. Adres bilgileri daha önce belediye tarafından girilip bilgi transferi için TUİK? e başvuran OSB?lerin bilgileri (aynı adrese iki ayrı kurumun ulaşmasını önlemek amacıyla) ilgili OSB sitesine aktarılmış ve belediye sitesinden karartılmıştır. Ancak, bu bilgilerin OSB ile BELEDİYE yetkililerinin tekrar bir araya gelerek karşılaştırma yapmaları ve muhtemel karışıklıkların önlenmesi de çok önemli ve gereklidir. Ulusal Adres Veri Tabanı?na (UAVT) giriş erişim adresine; ?http://tuikapp.tuik.gov.tr/uavt/Login.do? adresi yazılarak kullanıcı T.C. Kimlik No ve şifre alanına şifresini ????? girdikten sonra programa giriş yapılır. Her kullanıcı kendilerine verilen şifreleri en az 6 karakter (içersinde en az bir karakter alfabetik olmak üzere) olmak kaydıyla değiştirebilir. Güvenlik açısından şifrelerin kullanım süresi üç hafta olarak sınırlandırılmış, üç haftanın sonunda her kullanıcı gelen ?Şifre Değiştir? ekranında yeni şifresini belirleyerek programı kullanıma devam edebilir. Kullanıcılar UAVT ile ilgili karşılaşılan herhangi bir problemde ?http://tuik.gov.tr? internet adresinden ?Dokümanlar? altındaki ?Eğitim Dokümanları? linki tıklanarak ?UAVT Veri Giriş Eğitim Dokümanı? , ?UAVT Veri Giriş Eğitim Dokümanı Değişenler?, ?UAVT Değişiklik İşlemleri Sunumu – TUİK? ve ?UAVT Kayıt Ekleme İşlemleri Sunumu ? TUİK? dokümanlarından faydalanabilirler. Konu ile ilgili TUİK İletişim Telefonları: – Adres Formaları ile ilgili: Sn. Ayşegül ASAR, Sn. Figen EVCEN: 312. 410 02 71 – Yapı Ruhsatları ile ilgili: Sn. Aydın Uz: 312. 410 04 37 olup, en yakın TUİK Bölge Müdürlüklerinden de bilgi alınabilir. Bölgeniz adına yetkili kılınan kişinin T. C. Kimlik No. ile Bölgeniz şifresi, OSB Üst Kuruluşu tarafından OSB?lere 25.06.2007 tarihinde postaya verilmiştir. Arzu eden OSB?ler telefon ve e-posta yolu ile de şifrelerini talep edebilirler. Yeni dönemin ve Bölgeniz şifresinin hayırlı olmasını diler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla.
OSB ÜST KURULUŞU