TİCARET BAKANLIĞI Tarafından Aylık Periyotta Yayınlanmakta Olan "Ülke Masaları Bülteni"nin 18. Sayısı - OSBÜK - OSBÜK

TİCARET BAKANLIĞI Tarafından Aylık Periyotta Yayınlanmakta Olan “Ülke Masaları Bülteni”nin 18. Sayısı

02-06-2020

 

TİCARET BAKANLIĞI tarafından aylık periyotta yayınlanmakta olan “Ülke Masaları Bülteni”nin 18. Sayısına (Mayıs 2020)

https://dtuegm.ticaret.gov.tr/data/5ece77d713b876b2181a121e/%C3%9Clke_Masalar%C4%B1_B%C3%BClteni_May%C4%B1s2020_Say%C4%B118.pdflinkinden ulaşabilirsiniz.