TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETENİN 30.10.2010 TARİH VE 27744 SAYILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR - OSBÜK - OSBÜK

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETENİN 30.10.2010 TARİH VE 27744 SAYILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

30-10-2010

Çevre ve Orman Bakanlığının hazırladığı “TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” resmi gazetenin 30 Ekim 2010 tarih ve 277744 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürülüğe girmiştir.
“MADDE 1 – 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 20 nci ve 21 inci maddeleri ile EK 16’sı ve EK 17’si yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 1 – Atıkların yakılması ile ilgili olarak 6/10/2010 tarihli ve 27721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür”.