TEDAŞ YÖNETİM KURULUNCA ONAYLANAN ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE ONAY VE KABUL İŞLEMLERİ USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR - OSBÜK - OSBÜK

TEDAŞ YÖNETİM KURULUNCA ONAYLANAN ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE ONAY VE KABUL İŞLEMLERİ USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR

26-04-2011

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 09.03.2011 tarih ve 1776 sayılı yazısı ekinde alınan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 09.02.2011 tarih ve 724-2044 sayılı yazıları ile TEDAŞ’ a verilen proje onayı ve kabul yapma yetkisi işlemlerine esas olmak üzere; TEDAŞ Yönetim Kurulunca onaylanan Elektrik Tesislerinin Proje Onauı ve Kabul İşlemleri Usul ve Esasları ekte yayımlanmıştır.

Dosya 1