TEDAŞ; OSB'LERİ BESLEYEN BAĞLANTI HATTI VE TEKNİK DONATI ALANLARININ OSB TÜZEL KİŞİLİĞİNE DEVİR EDİLMESİNA DAİR USUL VE ESASLARI BELİRLEDİ - OSBÜK - OSBÜK

TEDAŞ; OSB’LERİ BESLEYEN BAĞLANTI HATTI VE TEKNİK DONATI ALANLARININ OSB TÜZEL KİŞİLİĞİNE DEVİR EDİLMESİNA DAİR USUL VE ESASLARI BELİRLEDİ

27-03-2009

OSB’lerin lisan alarak elektrik dağıtımı yapabilmesine olanak sağlayan 21.07.2005 tarih ve 25882 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5398 sayılı Kanunla 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun 2. Maddesine (g) bendinin eklenmesinden bu güne kadar önemli bir sorun olan bağlantı hatları sorunu TEDAŞ Yönetim Kurulu’nun 13.03.2009 tarih ve (12-120) sayılı kararı ile çözüme kavuştu.

OSB’Ler için son derece önemli olan söz konusu sorunu; 10.11.2008 tarih ve 27050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5807 sayılı kanunla eklenen “ONAYLI SINIR” tanımlamasından hareketle değerlendiren TEDAŞ yetkilileri tarafından hazırlanan 8 maddelik “Usul ve Esaslar” raporu, TEDAŞ Yönetim Kurulu’nun 13.03.2009 tarih ve (12-120) sayılı kararı ile kabul edilmiş ve konu 25.03.2009 ve 993 sayılı yazı ile Dağıtım Şirketlerine bildirilmiştir.

Konu ile ilgili TEDAŞ Genel Müdürlüğü yazısı ve Yönetim Kurulu Kararı ilişikte sunulmuştur.

Dosya 1