Taslak ÇED Yönetmeliğine Görüş Talebi - OSBÜK - OSBÜK

Taslak ÇED Yönetmeliğine Görüş Talebi

14-10-2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’nin ilk olarak 07.02.1993 tarihinde yürürlüğe girmiş olduğu, bahse konu tarihten beri yürürlükte ve kesintisiz olarak uygulandığı belirtilmekte ve zaman içerisinde gelişen teknoloji, AB Uyum Yasaları, hukuk süreçleri, yeni süreçler ve gereksinimler nedeniyle revizyonlar yapıldığı ifade edilmektedir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı ve görüş bildirme formu,aşağıdaki bağlantılarda verilmiştir.

Bahse konu taslağın “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri ile kurum/kuruluşunuzun görev ve sorumluluk alanları dahilinde inceleyerek, görüş ve önerilerinizi görüş bildirme formuna işlenmiş olarak 26.10.2020 tarihine kadar buse@osbuk.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

1-Taslak ÇED Yönetmeliği.docx

2-Taslak ÇED Yönetmeliği Ek-1 Listesi.docx

3-Taslak ÇED Yönetmeliği Ek-2 Listesi.docx

4-Taslak ÇED Yönetmeliği Ek-3 ve Ek-4 Listeleri Öneriler Tablosu.docx

5-Görüş Bildirme Formu.docx