(TAKBİS) TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ 1 OCAK 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN OSB’LERİN HİZMETİNE GİRİYOR - OSBÜK - OSBÜK

(TAKBİS) TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ 1 OCAK 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN OSB’LERİN HİZMETİNE GİRİYOR

09-12-2013

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 27 nci maddesi gereğince “OSB’lerin kendi aralarında yardımlaşmaları ve ortak sorunlarını çözüme kavuşturmalarını sağlamak” amacıyla kurularak 2002 yılından bu yana faaliyet gösteren OSBÜK; kurulduğu günden bu güne kadar ülkemiz ekonomisinin lokomotifi olan OSB’lerimizin “Tek Durak Ofis” haline gelerek görev ve yetkilerinin arttırılması yönünde çok sayıda önemli projelere imza atmıştır.

Bu kapsamda yapılan yeni bir çalışma sonucu; OSB’lerin sınırlarını genişletme, yer seçimi için hazırlık çalışmaları, rızaen satın alma çalışmaları, kamulaştırma hazırlık çalışmaları, imar planı yapımı, altyapı projelerinin hazırlanması, tapu devri yapılan katılmcıların mülkiyet durumlarının takibi gibi pek çok konuda gerekli olan tapu ve kadasro bilgilerinin son durumuna Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından tesis edilerek uygulanmakta olan Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) bilgilerine OSB’lerin internet ortamında ulaşabilmeleri sağlanmıştır.

Bu projeden faydalanılabilmesi için; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile yapılan protokolün hükümlerine paralel olarak hazırlanan OSBÜK TAKBİS PROTOKOLÜ’nün OSB Yetkililerince imzlanması ve protokolde belirtilen diğer hususların yerine getirilmesi yeterli olacaktır.

Başvuru yapan OSB’ler, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren TAKBİS bilgilerine ulaşabileceklerdir.

TAKBİS BAŞVURUSU İÇİN OSBÜK’E GÖNDERİLECEK BELGELER(*)

1- Üst Yazı,
2- Çift İmzalı Protokol (2 takım)
3- Yönetim Kurulu Kararı, (Yetkili Personelin Adı, Soyadı ve T.C. Kimlik Numarası belirtilecektir)
4- İmza Sirküleri, (Noter veya OSB Tasdikli)
5- Yetkili Personele ait Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
6- Dekont,
Halk Bankası Bakanlıklar Şubesi Şube Kodu (408)
IBAN: TR 3200 0120 0940 8000 1600 0066