SIĞINAK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI - OSBÜK - OSBÜK

SIĞINAK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

20-09-2010

“3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” resmi Gazetenin 29.09.2010 tarih ve 27714 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EK:”3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK”

Dosya 1