SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ - OSBÜK - OSBÜK

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ

07-06-2016

OSB Üst Kuruluşumuzun, OSB’lerimizin gelişimine katkıda bulunması amacıyla yakından takip ettiği, Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) işbirliği ile yürütülen “Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması” projesinin amacı, enerji verimliliği önlemleri ve enerji verimli teknolojiler kullanarak etkin bir enerji yönetimi oluşturulmasında sanayi kuruluşlarını teşvik etmek suretiyle Türk sanayinde enerji verimliliğinin iyileştirilmesidir. Projenin önceliklerinden biri Enerji Yönetim Sistemi’nin (EnMS) yaygınlaştırılması ve uygulama desteğinin verilmesidir.

Bu kapsamda, 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde Ankara’da düzenlenen uygulamalı eğitim programında OSB’lere devredilmek üzere; infrared kamera, infrared termometre, ultrasonik sıvı ölçer, enerji analizörü, çok fonksiyonlu HVAC cihazı, bacagazı analizörü, ultrasonik sızıntı dedektörü, takometre, iletkenlik ölçerden oluşan ölçüm setleri temin edilmiştir.

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün çeşitli kriterlerine göre belirlenen Kocaeli-Gebze OSB, Bursa OSB, İzmir-Kemalpaşa OSB, Ankara Sincan OSB, Gaziantep OSB, Denizli OSB’nin temsilcilerine bu ekipmanların kullanımı, kalibrasyonu, saklanması, bakımı gibi konularda gerekli teorik ve uygulamalı eğitimler verilmiştir. Eğitimin sonunda 9 cihazdan oluşan 6 adet ölçüm seti katılan OSB’lere devredilmiştir.

“Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi” kapsamında 30-31 Mart ve 1 Nisan 2016 tarihlerinde düzenlenen “Test ve Ölçüm Ekipmanları Eğitimi” ile ilgili bir tanıtım videosu hazırlanmıştır.

Tanıtım filmine BURADAN ulaşabilirsiniz.