RÜZGAR KAYNAĞINA DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ HK. YÖNETMELİK TASLAĞI - OSBÜK - OSBÜK

RÜZGAR KAYNAĞINA DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ HK. YÖNETMELİK TASLAĞI

25-03-2014

30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Elektrik Piyasası Kanunu’na uyum amacıyla 09.11.2008 tarih ve 27049 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Rüzgar Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapılacağı bildirilmiştir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanıp ilişikte sunulan, yönetmelik taslağı hakkındaki görüş ve önerilerinizi 31.03.2014 tarihine kadar info@osbuk.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

Dosya 1