“RUHSAT, İZİN VE İMAR KOMİSYONU” TOPLANTISI YAPILDI - OSBÜK - OSBÜK

“RUHSAT, İZİN VE İMAR KOMİSYONU” TOPLANTISI YAPILDI

10-04-2017

OSBÜK (OSB Üst Kuruluşu) tarafından, Organize Sanayi Bölgelerinin karşılaştıkları sorunlara ilişkin çalışmalar yapmak ve üretilecek çözüm önerilerini ilgili mercilere sunmak amacıyla, çeşitli OSB’lerde görev yapan konusunda uzman teknik ve idari personelden oluşan yaklaşık 150 OSB temsilcisinin görev aldığı 10 ayrı ihtisas alanında Teknik Çalışma Komisyonları oluşturulmuştur.

OSBÜK Teknik Çalışma Komisyonları: Mevzuat, Elektrik, Doğal Gaz, Ruhsat, İzin ve İmar, Mali İşler (Muhasebe, Vergi, Resim ve Harç), Mesleki Eğitim, Çevre, AR-GE, İnovasyon- Teknoloji, Sosyal İşler (Fuar ve Zirve) ve Teşvik Komisyonlarından teşekkül etmiştir.

Bu komisyonlardan, “Ruhsat, İzin ve İmar Komisyonu” İstanbul Deri OSB’nin ev sahipliğinde, OSB’leri çok yakından ilgilendiren “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Taslağı”nın değerlendirilmesi amacıyla ilk toplantısını gerçekleştirmiştir.

Toplantıya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Şehir Plancısı Nazan Soyal, OSBÜK Genel Sekreter Vekili Serkan Ata, İstanbul Deri OSB Bölge Müdür Vekili Erdem Düzel, Mimar Gözde Katkat, Ruhsat sorumlusu Gizem Gün, Tapu tahsis şefi Fatma Korkmaz, Danışmanlar Mustafa Ramoğlu ve Yücel Yaşayan, Gebze OSB İmar Müdürü Nida Dilek, Kayseri OSB Ruhsat ve Proje Müdürü Abdülmenap Esko, Kocaeli Gebze VI.(İmes) Makine İhtisas OSB temsilcisi Direnç Özdemir, Kocaeli Gebze Güzeller OSB Bölge Müdürü Edip Saatcioğlu, Ankara OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı, İstanbul Anadolu Yakası OSB Bölge Müdürü Ayla Dev, Adana Hacı Sabancı OSB Bölge Müdürü Mustafa Keskin, Adana Hacı Sabancı OSB Fen İmar Müdürü Banu Tanrıkulu, İstanbul Tuzla OSB Bölge Müdürü Çağlar Kahraman ve OSBÜK Uzman Yardımcısı İlyas Gürbüz katılmışlardır.

Toplantı sonucunda hazırlanan “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Taslağı” raporunun OSBÜK Yönetim Kuruluna sunulmasına ve akabinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına iletilmesine karar verildi.