RESMİ GAZETENİN 03.07.2009 TARİH(BUGÜN) VE 27277 SAYILI NÜSHASINDA YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN GELİR VERGİSİ KANUNU VE BAŞKA KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HK. KANUN İLE OSB'LERE TAKDİR KOMİSYONLARINDA TEMSİL EDİLMESİ HAKKI VERİLDİ - OSBÜK - OSBÜK

RESMİ GAZETENİN 03.07.2009 TARİH(BUGÜN) VE 27277 SAYILI NÜSHASINDA YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN GELİR VERGİSİ KANUNU VE BAŞKA KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HK. KANUN İLE OSB’LERE TAKDİR KOMİSYONLARINDA TEMSİL EDİLMESİ HAKKI VERİLDİ

03-07-2009

16.06.2009 tarih ve 5904 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. OSBÜK’ ün Maliye Bakanlığı ile yapmış olduğu görüşmeler ve akabinde göndermiş olduğu, ilişikte de sunulan 24.02.2009 tarih ve 186 sayılı yazısı, Maliye Baknlığı nezdinde değerlendirilmiş ve 5904 sayılı kanunun 21 nci maddesiyle, 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 72 nci maddesinin ikinci fıkrasına, arsalara ait asgari ölçüde birim değer tespitinde oluşturulan ”takdir komisyonlarında organize sanayi bölgelerini de temsilen bir üye bulunması” ibaresi eklenmiştir.

Dosya 1