REAKTİF CEZA UYGULAMALARI NİHAYET BEKLENTİMİZ ŞEKLİNDE ÇIKMIŞTIR - OSBÜK - OSBÜK

REAKTİF CEZA UYGULAMALARI NİHAYET BEKLENTİMİZ ŞEKLİNDE ÇIKMIŞTIR

30-05-2014

Organize Sanayi Bölgelerimizin mağduriyetlerine sebep olan, reaktif ceza uygulaması sorunun çözüme kavuşturulmasına yönelik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) nezdinde en üst seviyede girişimler yapılmıştır. Hatırlanacağı üzere sorunun makul ölçülerde çözümü için OSBÜK’ ünde katkıları ile hazırlanan “Elektrik Şebeke Yönetmeliği Taslağı” EPDK’nın gündemine alınmış ve 25.03.2014 tarihinde özel gündemle görüşülmüştür.

Söz konusu “Elektrik Şebeke Yönetmeliği” Resmi Gazete’nin 28 Mayıs 2014 tarih ve 29013 sayılı mükerrer nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu itibarla saatlik reaktif ceza uygulamaları nihayet beklentimiz şeklinde çıkarak, “AYLIK” periyoda dönüşmüştür.

Elektrik Şebeke Yönetmeliği’ne aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz.

Dosya 1