OSBÜK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI SAYIN FARUK NAFİZ ÖZAK' I ZİYARET ETTİ. - OSBÜK - OSBÜK

OSBÜK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI SAYIN FARUK NAFİZ ÖZAK’ I ZİYARET ETTİ.

30-03-2008

OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mahmut YILMAZ ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz 27 Şubat 2008 tarihinde saat 1700?de Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Faruk Nafiz ÖZAK? ı makamında ziyaret ettiler. Ziyaret esnasında Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mahmut YILMAZ, OSB?lerinin genel sorunları ve çözüm önerilerinin yanında; OSB? lerde yatırım yapan sanayicilerin, Yapı Kullanma İzin Belgesini almak için Sosyal Güvenlik Kurumun? dan ?Prim Borcu Yoktur? yazısı aldıklarını ve bu esnada Sosyal Güvenlik Kurumunun, inşaatların sigorta primi hesabına esas olacak asgari inşaat maliyetini hesaplarken Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca her yıl yayınlanmakta olan ?Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak ??.. Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ? ile tespit edilen inşaat maliyet bedellerini esas aldıklarını belirtti. Söz konusu Tebliğ kapsamında her türlü altyapısı OSB Yönetimi tarafından hazırlanan arsalara inşaat yapan OSB Yatırımcısının inşaat maliyetini belirten açık bir hüküm olmaması sebebiyle; inşaat sınıfını genellikle en yüksek sınıf olan IV. sınıf olarak kabul edilerek bu durumun genellikle inşaat alanı büyük olan OSB yatırımcılarını fevkalade mağdur ettiğini ve Türk Sanayisi ve Sanayicisinin önündeki sorunların çözüme kavuşturulması ile Türkiye Ekonomisinin şahlanacağından bahisle de Sayın Bakanımızdan yayımlanan söz konusu tebliğde OSB inşaatlarının yerinin ve maliyetinin doğru ve açık olarak belirlenmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti. Sayın Bakan, üretim, ihracat ve istihdamda önemli pay sahibi olan OSB?leri ile gurur duyduklarını ve Türk sanayisinin ve Sanayicisinin önüne açacak her tür yardıma hazır olduklarını bahsi geçen konuyu da çalışma arkadaşları ile inceleyerek değerlendirileceklerini belirtti.

Dosya 1
Dosya 2