OSBÜK YÖNETİM KURULU ' EPDK KURULU OSB SORUNLARI İÇİN BİRARAYA GELDİ - OSBÜK - OSBÜK

OSBÜK YÖNETİM KURULU ‘ EPDK KURULU OSB SORUNLARI İÇİN BİRARAYA GELDİ

30-03-2008

01-02 Şubat 2008 tarihinde Afyonkarahisar Korel Thermal Otel? de gerçekleştirilen II. OSB Enerji Zirvesini müteakip; Zirve?nin içeriği ve katılımından sağlanan sinerji ile OSB?lerinin Enerji Piyasası Faaliyetlerinde karşılaştıkları sorunlarının ve çözüm önerilerinin görüşülmesi amacı ile EPDK Başkanı Sayın Hasan KÖKTAŞ? ın daveti üzerine Yönetim Kurulumuz 27 Şubat 2008 tarihinde saat 1400?de EPDK Kurul Üyeleri ile müşterek bir toplantı yapmıştır. Toplantıda Sayın KÖKTAŞ, Zirve? nin taraflar için çok olumlu geçtiğini ve birçok sorunun çözüm önerileri ile birlikte masaya yatırıldığını ve bunun devamında da bu tür toplantıların düzenli yapılması gerektiğine inandıkları belirtmiştir. Toplantıda, Enerji Zirvesinden edinilen ve OSB?lerden gelen görüş ve öneriler ile OSBÜK Bölge Müdürleri Komisyonunun çalışmaları sonucu hazırlanan, OSB?lerin enerji piyasası ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini kapsayan ?OSB Üst Kuruluşu Enerji Sektör Raporu? EPDK Başkanlığına sunulmuştur. Toplantıda ayrıca OSBÜK? ün hazırladığı rapordaki maddeler tek tek okunmuş, EPDK Kurul Üyeleri, Uzmanlar ve OSBÜK Danışmanları tarafından değerlendirilmiş ve mutabakat sağlanan pek çok konuda çözüm için gerekli düzenlemelerin yapılmasına karar verilmiştir.

Dosya 1
Dosya 2
Dosya 3
Dosya 4