OSBÜK YÖNETİM KURULU BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANINI ZİYARET ETTİ - OSBÜK - OSBÜK

OSBÜK YÖNETİM KURULU BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANINI ZİYARET ETTİ

02-04-2013

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Nurettin ÖZDEBİR başkanlığındaki OSBÜK Yönetim Kurulumuz, 26 Mart 2013 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Nihat ERGÜN ’ü makamında ziyaret etti.

Ziyarete; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn. Ramazan YILDIRIM, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Sn. Yaşar ÖZÜRK, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Ahmet HASYÜNCÜ, Sn. İsmail KADIOĞLU, Sn. Hakkı ATTAROĞLU, Sn. Nihat TUNALI, Sn. Mehmet Ali ERDAYIOĞLU, OSBÜK Genel Sekreteri Sn. Ali YÜKSEL, OSBÜK Bölge Müdürleri Komisyonu Başkanı Sn. Ali İhsan KARAMANLI, OSBÜK Uzman Yrd. Sn. Serkan ATA katıldılar.

OSBÜK Başkanı tarafından, 2012 yılında 11 ayrı ihtisas alanında kurularak faaliyete başlayan ve üye sayısı 277 olan OSB Teknik Çalışma Komisyonların’dan gelen sorunlar ve çözüm önerilerini kapsayan bir dosya sunuldu.

Söz konusu dosya 3 ayrı bölümden oluşturularak, 4562 sayılı OSB Kanunu değişiklik önerileri, OSB Uygulama Yönetmeliği değişiklik önerileri ve OSB’lerin genel sorunları ve çözüm önerileri hakkında kapsamlı analizler yer almıştır.

Ziyarette öne çıkan sorun ve çözüm önerilerinden bazıları;

– HAFTA SONU İZNİ’nin OSB’ler tarafından verilebilmesi için, 4562 sayılı Kanun 4/7 Maddesine “hafta sonu çalışma izni” nin eklenmesi.

– OSB’ler ve OSBÜK ’e KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE MESLEKİ TEŞEKKÜL vasfının verilmesi,

– OSB ve OSBÜK seçimlerinin 2 yıldan 4 yıla çıkartılması,

– OSB gelirlerinden yönetim aidatları, su, elektrik, doğal gaz, sosyal tesis ve benzeri işletme gelirleri ile iştirak gelirlerinin HACZEDİLEMEZ hükmünün eklenmesi,

– OSB’lerde finansal kiralama (Leasing) uygulaması yapılabilmesinin sağlanması,

– OSB Kanunun 19. Maddesine göre OSB’lerin tasarrufunda olmasına rağmen Yönetmelik Madde 81’deki “,,, imar yolları ve parklar kamuya sicilinden terk edilir” hükmünün kaldırılması,

– İmara ve mevzuata aykırı olarak yapılan SUNDURMA’nın tanımının ve yapım şartlarının belirlenmesi, İmar Kanunu 18. Maddesinin Bakanlık izni ile OSB’lerde uygulanmasının sağlanması,

– OSB’lerin genişlemesi için aranan %90 doluluk şartının parsel sayısı veya toplam sanayi alanı yüzölçümü olarak değerlendirilmesi,

– OSB’lerin ruhsat ve izin verme yetkilerinin yeterliliklerine göre tasnif edilerek yetki belgesi verilmesi,

– Kredi kullanmayan OSB’lere, Müteşebbis Teşekkül veya Genel Kurul Kararı ile OSB Uygulama Yönetmeliğinin “İnşaata Başlama ve Bitirme” başlıklı 108 nci maddesindeki süreleri 2 katına kadar arttırma yetkisi tanınması,

– Özel izin verilenler hariç sanayi tesislerinin OSB ve Küçük Sanayi Sitelerinde kurulmasının zorunlu hale getirilmesi,

– OSB’ lerin ödediği % 1’lik belediye fonunun kaldırılması veya cadde, sokak aydınlatma giderlerinin dağıtım şirketleri gibi Hazine tarafından karşılanması,

– Yapı Denetim ücretlerinin OSB’lerde %50 indirimli uygulanması,

– 4562 sayılı kanunun Geçici 9 ncu maddesi ile sağlanan tamamen veya kısmen bedelsiz arsa desteğinin ilk 2 yıllık süresi 12.04.2013 tarihinde sona eriyor. Bu sürenin Bakanlar Kurulu Kararı ile 2’şer olmak üzere en fazla 2 defa uzatılmasının sağlanması,

– OSB Uygulama Yönetmeliğine göre yetkili olan OSB harita mühendislerinin imzaladığı planların çevre bakanlığının 15.11.2000 tarihli yönetmeliğine dayanarak haritaların özel harita bürolarınca onaylanması şartını ileri sürmesi, şeklinde oldu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Nihat ERGÜN yaptığı konuşmasında, OSBÜK tarafından sunulan raporların çok önemli olduğunu ve raporda bahsedilen sorunların çözümü için çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Ziyaret günün anısına çekilen fotoğraflarla sona erdi.

Bakan ERGÜN ziyaretinden sonra, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn. Ramazan YILDIRIM ve Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Sn. Yaşar ÖZTÜRK’ün katıldığı OSB dünyasını ilgilendiren güncel konuların değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Dosya 1
Dosya 2