OSBÜK YÖNETİM KURULU BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI NİHAT ERGÜN'Ü MAKAMINDA ZİYARET ETTİ - OSBÜK - OSBÜK

OSBÜK YÖNETİM KURULU BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI NİHAT ERGÜN’Ü MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

15-08-2011

18 Haziran 2011 tarihli OSBÜK Genel Kurulunda seçilen OSBÜK Yönetim Kurulu 11 Ağustos 2011 günü Ankara da bir araya gelerek, 06 Temmuz 2011 tarihinde yenilenen kabinenin Bakanlarından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ü makamında ziyaret etti. Saat 15.30 da Bakan tarafından kabul edilen OSBÜK Yönetim Kurulu; Sayın Bakana çiçek takdim ederek bilim ve teknoloji ile zenginleştirilen yeni bakanlığının hayırlı ve uğurlu olması dileklerini bildirdi.
OSBÜK Başkanı Nurettin ÖZDEBİR burada da söz alarak OSB’lerin önemli sorunlarından oluşan kapsamlı bir rapor takdim etti ve rapordaki sorunlar ve çözüm önerileri hakkında tek tek açıklamalarda bulundu.
Söz konusu dosyada yer alan hususların konu başlıkları;
– On yılı aşkın süredir uygulanan 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun yeniden hazırlanarak TBMM’ne sunulması ve yasalaşmasının temini,
– Kapalı alanı 2.000 m2’den küçük olan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından özel izin almış olanlar hariç, bütün sınai üretim tesislerinin organize sanayi bölgelerinde kurulmasının zorunlu ve/veya cazip hale getirilmesi,
– Yatırımcı için OSB’lerin cazibe merkezi haline getirilmesi amacı ile teşvik politikalarında OSB’ler adına pozitif ayrımcılık yapılması,
– OSB yatırımcılarının kullandığı elektrik, doğal gaz bedellerinin kamu yüklerinden arındırılması,
– OSB’lere lisanslı doğal gaz temin ve dağıtım yetkisinin verilmemiş olması,
– 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun Geçici 4 ncü maddesinde değişiklik yapılarak kuruluş aşamasında olan ve/veya merkezi arıtma tesisi yapacak doluluk ve atık seviyesine gelmeyen OSB’lere ceza uygulamasının önlenmesi,
– OSBÜK önderliğinde OSB’ler tarafından kurulan OSB DOĞAL GAZ A.Ş.’nin doğal gaz ithalatı yapabilmesi için özel destek sağlanması.
– 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu gereğince 27.06.2011 tarihinde yayımlanan Tebliğ; OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği gereğince OSB Müteşebbis Teşekkülüne üye gönderen kooperatiflerin (1163 sayılı kanunda olmamasına rağmen) OSB’lerde görev almasının yasaklayan tebliğin değiştirilmesi,
– Emlak vergisine esas olacak arsaların asgari değerlerini tespit eden Komisyonlarda görev alan (VUK Md. 72) OSB’lerin arsa takdir komisyonlarının kararlarını yargıya taşıma yetkisinin olmaması.
– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan “İşçi Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” ve “OSB Uygulama Yönetmeliği” ile OSB’lere tanınan Ortak Sağlık ve İş Güvenliği Merkezi kurma ve işletme yetkisinin kaldırılması.
şeklindedir.
Organize sanayi bölgelerinin sürdürülebilir sanayinin en güzel uygulamalarından biri olduğunu, bin yıl geçse de yerine yenisini koyamayacağımız tarım arazilerini koruyarak, sanayi için en uygun yerlere kurulan OSB’lerin aynı zamanda çevre dostu olduğunu sanayi bölgelerinin kurulduğunu söyleyen Özdebir, buna karşılık bazı belediyerin önemli tarım arazileri üzerine sanayi tesislerinin kurulmasına göz yumduğunu, hatta teşvik ettiğini belirterek ”Afrika’da yaşanan faciayı görüyoruz. Önümüzdeki dönemde gıda arz güvenliği son derece önemli olacaktır. Biz organize sanayi bölgeleri olarak bu kurallara uyuyoruz. Fakat hemen OSB’nin sınırında veya çevresinde tarım arazilerine fabrikaların yapımını önleyemiyoruz.” şeklinde konuştu. OSBÜK olarak kurulduğumuz günden beri yani 8 yıldır her fırsatta dile getirdiğimiz “2 bin metrekareden büyük olan ve bakanlıktan onay almamış hiçbir işletmeye, organize sanayi bölgeleri dışında yatırım yapma izni verilmemesi veya OSB’lere verilecek özel teşviklerle yatırımcıların OSB’leri tercih etmeleri” hususunda acilen düzenleme yapılarak ve yatırımların doğrudan doğruya organize sanayi bölgelerine yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Her türlü alt yapı ve sosyal tesislerini kendisi kuran organize sanayi bölgelerinde sokak aydınlatmalarını kendilerinin yaptığını, buna rağmen kullandıkları elektrik üzerinden belediyelere ayrıca bir fon ödediklerini kaydeden Özdebir, ”Bu fon Ayşe teyzenin ödediği faturada çok cüzi bir rakam olabiliyor ama bu fon organize sanayi bölgelerinde tüketim fazla olduğundan çok yüksek değerlere ulaşıyor” diyerek, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sorunlarının çözümü için destek ve yardım talep etti.
Toplantıya katılan bürokratları ile birlikte sunuma dikkatlice dinleyen Bakanın zaman zaman notlar aldığı da görüldü. Sunumu müteakip konulma yapan Bakan ERGÜN; iki hafta önce ilk kurulan OSB’nin 50 nci kuruluş yılı kutlama törenlerine katıldığını ve çok mutlu olduğunu, bu birikim ve tecrübenin sonucu ülkemizin OSB ihraç eder hale geldiğini belirtti. Ülkemiz ekonomisinin ve 2023 hedeflerinin gerçekleştirilmesinin vazgeçilmezi haline gelen OSB’lerin bu güne kadar emeği geçenlere teşekkür ederek şükranlarını sundu.
Sanayi strateji belgesi ile hedeflerini belirlediklerini ve strateji belgesinin odağında OSB’ler olduğunu, gerçek zenginliğin üretmekten geçtiğini ancak ürettiğini dünya pazarına kısa sürede ve ekonomik şartlarla sunamazsan üretimin bir anlam ifade etmeyeceğinden bahisle önümüzdeki dönemin önemli hedeflerinden birinin de Anadolu’daki organize sanayi bölgelerini demiryolu ve karayoluyla limanlara bağlamak olduğunu söyledi.
Çok başarılı organize sanayi bölgelerinin yanı sıra Anadolu’da henüz emekleyen ve canlanmaya çalışan yerler ile yer seçimi doğru yapılmadığı için atıl duran organize sanayi bölgeleri bulunduğuna işaret eden Ergün, ”50 yıllık tecrübenin içinde bu olumsuzlukları da görüyoruz. Fakat 50 yıl sonra ortaya çıkan tecrübeleri de dikkate alarak bütün sanayi bölgelerinin bir bütün olarak yeniden ele alınması lazım” diye konuştu.
Türkiye’de henüz sanayi bölgesi kurma konusunda bir bütünlük olmadığını, ilçelerde ve değişik yerlerde sanayi parsellerinin kolaylıkla oluşturulabildiğini anlatan Ergün, dağınık sanayileşmenin derlenip toparlanması için ıslah organize sanayi bölgesi ile ilgili bir yönetmelik değişikliği gerçekleştirdiklerini, yeni dönemde bu yönde çalışmalar yürüteceklerini bildiren Ergün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile sanayi bölgelerinin planlanması konusunda bir çalışma yapılması gerektiğini belirtti.
Konuşmasına devam eden Sayın Bakan “Türkiye hızla sanayileşiyor, ülkemizdeki güçlü ekonomi istikrardan da güç alarak küçük sanayi siteleri artık kabına sığmaz haline gelmiş olan işletmeler büyümek, yatırım yapmak istiyorlar fakat üzerinde sanayi tesisi olmayan pek çok OSB’de bu kişilere yerimiz yok deniliyor. Bakıyoruz OSB de tesis yok buna karşılık vaktiyle arazi kapatılmış, bir tarafta yer arayıp bulamayanlar varken, uzun yıllar boş kalan arazi tablosu iyi bir tablo değil. Biz organize sanayi bölgelerindeki arazi tahsisleri bugün yatırım yapılsın diye veriyoruz, 50 yıl sonra torunlar miras kalsın diye vermiyoruz. Bu kişiler merak etmesinler torunlar yatırımcı olmak isterlerse onlara o yer buluruz” dedi.
Bu gün büyümenin önündeki diğer bir engel de nitelikli iş gücüne ulaşamamaktır. Bunun için uzun yıllar çeşitli siyasi düşüncelerle ihmal edilen mesleki eğitimin öne çıkarılması gerektiğini ifade etti. Bu konuda “Geçen dönemde Türkiye’nin büyük hataları oldu. Mesleki eğitimi başka ideolojik yaklaşımlara kurban edildi” diyen Ergün, yeni dönemde bütün organize sanayi bölgelerine mutlaka bir meslek lisesi açmak ve bütün organize sanayi bölgelerini mesleki eğitimle ilişkilendirmek istediklerini vurguladı. Ergün, ”Hatta meslek yüksek okulu, bazı mühendislik ve işletme fakültelerinin de organize sanayi bölgelerinin içinde olması lazım. Bu dönemi hep beraber yaşayacağız” diye konuştu.
Çeşitli mesleklerden kişilerin işyerlerinde çalıştırma zorunluluğu getiren yasaların çağımıza ve hürriyetçi demokrasiye uygun olmadığını bu yasalarda değişiklik yapılarak zorunlu istihdam dayatmasının kaldırılması gerektiğini belirten Bakan; “Hiç bir işletmenin bir başkasını kanun zoruyla çalıştırma zorunda olmaması gerektiğini ifade eden Nihat Ergün, 50 kişiden fazla işçi çalışan işletmelere ödül yerine ceza verir gibi çeşitli meslek mensuplarını çalıştırmaya zorlamak hürriyetçi demokrasiye uygun bir davranış değildir. Bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğine inanıyorum” dedi. Bu konuda ”Bazı baroların işletmelere dava açtıklarını duyduk bu davranış ta çok çirkin ve ayıptır. Sanayici zaten istihdam meydana getirerek, üretim ve ihracat yaparak topluma çok büyük katkılar sağlıyor. Üzerine bir daha ilave yükler koymanın yerel yönetimler, barolar, tabipler odası ve başka kurumlar tarafından gözden geçirilmesi lazım. Bunlar bu yüzyılın işleri değil, fakat geçen yüzyılın yükleri de hala taşımak zorunda olmadığımızı düşünüyorum” dedi.
İnşallah kısa sürede mevzuatımızda düzenlemelerle bunları da çözeceğiz. Yatırım ortamının iyileştirilmesi ilgili bu tür çalışmaları da takip edip bir sonuca bağlamış olacağız dedi.
Türkiye’nin dört bir yanından çeşitli ziyaretler için Ankara ya gelen OSBÜK Yönetim Kurulu üyeleri; Başkan Nurettin ÖZDEBİR’in Sayın Başbakan ile görüşmesi sebebiyle bir saatliğine ayrılmasına rağmen ziyaretlerine devam etti ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarlığına yeni atanan Prof. Dr. Ersan ASLAN’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular ve OSBÜK ve OSB’ler hakkında Sayın Müsteşara bilgi sundular.
Aynı heyet daha sonra Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Yavuz CABBAR ile Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan YILDIRIM’ı ayrı ayrı makamlarında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundular.

Dosya 1
Dosya 2
Dosya 3
Dosya 4