OSBÜK XIII. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI - OSBÜK - OSBÜK

OSBÜK XIII. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI

16-06-2015

OSBÜK XIII. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Ak Parti Milletvekili Hüseyin Şahin, Kocaeli Vali Yardımcısı Osman Sarı, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Kibar Altunal, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öztürk, Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanları, OSB Başkanları ve çok sayıda üst düzey yöneticinin iştirakiyle, 13.06.2015 tarihinde JW Marriott Ankara Otel’de gerçekleştirilmiştir.

Programda divan önergesi OSBÜK Başkanı Cahit Nakıboğlu ve arkadaşlarının imzalarıyla verildi ve önergenin kabulü ile; Divan Başkanlığına Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H.Osman Yıldırım, Divan Başkanvekilliğine Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Özcan ve Katip Üyeliğe Denizli OSB temsilcisi Ali İhsan Bursalıoğlu oy birliğiyle seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrasında OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu kürsüye davet edildi. Nakıboğlu yapmış olduğu konuşmasında OSBÜK’ ün faaliyetleri hakkında bilgiler vererek Genel Kurula teşrif eden davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Nakıboğlu konuşmasında “Cumhuriyet tarihimizin en önemli sosyo-ekonomik projelerinden olan ve ekonomik hayatın lokomotifi, geleceğimizin teminatı Organize Sanayi Bölgelerini temsilen, ülkemizin dört bir yanından teşrif eden Sayın Delegelerimize ayrı ayrı teşekkür ederim. OSB’lerin en büyük sorunu olan 0,55 taban alanı kat sayısını kaldırıp 0,70 yaparak yatırımcılara rahat nefes aldıran Sayın Bakanımıza huzurlarınızda teşekkürlerimizi arz ediyorum. Bugün itibariyle ülkemizde; 85 bin hektar üretim alanına sahip, 12 si Tarıma Dayalı İhtisas, 281’i sanayi olmak üzere toplam 293 OSB’de, 1.Milyon 600 bin kişilik istihdam sağlanmıştır.

Bu sebeple; gururla ve aşkla “OSB’LER ÜRETİYOR, TÜRKİYE BÜYÜYOR” diye haykırıyor ve bu büyük projede emeği geçenlerden ahrete intikal edenleri rahmetle, aramızda bulunanları da saygı ve şükranla yad ediyoruz.

Bundan 2 yıl önce seçilen Yönetim Kurulumuzun; davetiyemiz ekinde detaylı olarak takdim ettiği, son dönem faaliyetlerimizi içeren raporun, tarafınızdan incelendiğini varsayarak zamanı daha iyi kullanmak amacı ve Sayın Bakanımıza daha geniş zaman dilimi bırakmak adına raporu okumak yerine kısaca bazı hususlara değinmek istiyorum.

OSBÜK olarak OSB’lerimizin daha güçlü bir yapıya kavuşması, gelişmesi, kurumsallaşması ve kamuoyunda ki tanımını daha belirgin hale getirilmesi amacıyla yaptığımız faaliyetlerimiz kararlılıkla devam etmiştir.

Özellikle belirtmek isterim ki; bu gün toplantımızı onurlandıran Sayın Bakanımız ve Bakanlık yöneticileri Bizlere kapılarını daima açık tutmuş, Bizler de OSB’lerden gelen her türlü sorunu çözüm önerileri ile birlikte Bakanlığımıza sunulmuş ve imkanlar ölçüsünde pek çok soruna çözüm yolları bulunmuştur.
Bu faaliyetlerimizden bazılarını şöyle sıralayabiliriz;
Yönetim Kurulu toplantılarımızın büyük çoğunluğu farklı illerimizde bulunan OSB’lerde yapılarak, OSB’lerimiz ziyaret edilmiş, özel ve yöresel sorunlar incelenerek çözüm yolları için fikir alışverişinde bulunulmuştur. Çok faydalı olduğuna inandığımız bu uygulamaya bundan sonra da devam edilecektir.
OSB AKADEMİSİbünyesinde planlanan eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında OSB personelimize çeşitli konularda eğitimler verilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi Komisyonu Başkan ve Üyeleri ile çeşitli illerimizde OSB İnceleme Gezileri icra edilmiştir.
Çevre, Enerji ve Muhasebe gibi 9 ayrı ihtisas alanında oluşturulan Teknik Çalışma Komisyonları çalışmalarını sürdürmüştür.
Daha fazla OSB’ye ulaşabilmek amacıyla geniş katılımlı OSB İstişare Toplantıları’na devam edilmiştir.
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen ve içeriğinde OSB olan; toplantı, panel, zirve gibi etkinliklere iştirak edilerek OSB’lerimiz anlatılmıştır.
İlgili Bakanlıklarla işbirliği yapılarak mevzuat ve stratejik eylem planları gibi çalışmalarda yer alıp, OSB’lerimizin hak ve menfaatleri müdafaa edilmiştir.
OSB’lerimizin karşılaşmış olduğu sorunlar ve çözüm önerileri, ilgili mercilere taşınarak takip edilmiştir.
Geleneksel hale gelen Zirvelerimizden bu dönemde yapılması planlanan II. OSB Mesleki Eğitim Zirvesi başarıyla gerçekleştirilmiş ve bu gün itibariyle 14 OSB’de, 10.000 civarında öğrencinin eğitim gördüğü okulların başarı hikayeleri diğer OSB’lere ve Bakanlık yetkililerine sunularak OSB’lerde Mesleki ve Teknik Eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi teşvik edilmiştir.
Yapılan pek çok çalışma ve faaliyetler arasından özellikle belirtmek isterim ki;

Sayın Bakanımızın talimatlarıyla aramızda bulunan Rehberlik ve Teftiş Başkanı Sayın Kibar Altunul’ın destekleri ile Marmara, Ege, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgelerinde OSB Yöneticilerimizin yoğun katılımlarıyla gerçekleştirilen, bilgilendirme toplantıları yapılmış ve çok faydalı sonuçlar alınmıştır.

Her toplantımıza katılan Sayın ALTUNAL’a OSB Temsilcilerine yaptığı konuşmalarda, Başkanlığın ve OSB’ler de teftiş yapan Müfettişlerimizin asıl amacının REHBERLİK yapmak olduğunu belirterek OSB’lerimize moral ve güç vermişlerdir. Kendilerine huzurunuzda teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

Şunu özellikle ifade etmeliyim ki başta Zat-ı Ali’niz olmak üzere Bakanlık bürokratlarımızın OSB’lerimizin önündeki engelleri kaldırmak adına yaptığınız mevzuat düzenlemeleri için OSB’ler adına minnettarız.

OSB’lerden gelen talepler üzerine hazırlanarak Bakanlığınıza sunduğumuz Raporları dikkate alarak;

Ø OSB’lerin cazibe merkezi haline getirilmesi amacıyla Yapı Denetim Ücretlerinin organize sanayi bölgelerinde %75 indirimli uygulanması,

Ø OSB’lerde faaliyet gösteren sanayicileri çok yakından ilgilendiren Finansal Kiralama konusunda önümüzün açılması,

Ø OSB’lerin kamulaştırma yapma yetkisinin Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edilmesi sonucu meydana gelen darboğazın giderilmesi amacıyla, 2 ay gibi kısa bir sürede yasal düzenleme yapılması,

Ø İl Özel İdaresi lağvedilen 30 ildeki özel idare hisselerinin Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlıklarına devredilmesi,

Ø Konuşmamın başında da belirttiğim gibi; taban alanı kat sayısını kaldırılıp emsal 0,70 yaparak yatırımcılara rahat bir nefes alması, hususlarındaki düzenlemelere teşekkür ederiz, şükranlarımızı arz ederiz.

Ancak; bunlara rağmen daha da büyümemiz adına önümüzde bir dolu sorunlarımız bulunmaktadır.

Bunlardan, Bizce en önemlisi; halen iki yılda bir yapılan ve OSB’lerde büyük enerji ve zaman kaybına sebep olan organ seçimleri süresinin diğer kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi 4 yılda bir yapılmasının sağlanmasıdır.

Bunun yanı sıra;

ØBazı istisnalar hariç, 2.000 m2’den büyük kapalı alan gerektiren her türlü sanayi yatırımlarının OSB’lerde yapılmasının zorunlu hale getirilmesidir.

ØOSB’lerin hiç bir hizmet almadığı halde, yetkili dağıtım şirketlerine yüksek miktarlarda sistem kullanım bedeli ödemelerini önlemek amacıyla; doğal gaz piyasası kanunda değişiklik yapılması,

ØSanayicimizden daha fazla vergi alabilmek adına, OSB arsa değerlerinin gerçek değerlerinin çok üstünde gösterilerek uygulanan emlak vergisi miktarlarının gerçek değerlere çekilmesi yönünde düzenlemeler yapılması,

ØTeşvik Mevzuatı ile bir üst bölge teşvikinden faydalanarak az da olsa farklılık hissettirilen OSB yatırımları teşvikinin daha güçlü enstrümanlara teşvik edilerek OSB’lerin cazibe merkezi haline getirilmesi,

Øİş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının OSB’lerden verilmesine rağmen harçlarının, belediye veya il özel idaresine ödenmesinin sona erdirilmesi, gibi hususlar da öncelikli konularımız arasındadır.

Biz OSBÜK olarak OSB’lerimizin her zaman yanlarında olmaya, onların gözü, kulağı ve sesi olmaya, sorunlarını paylaşmaya ve çözümü yönünde azami çabayı göstermeye ve “OSB’LER ÜRETİYOR, TÜRKİYE BÜYÜYOR” sloganını her yer ve zamanda dile getirerek OSB’leri ön plana çıkartmaya devam edeceğiz.

OSB’lerimiz de; üretmeye, ve ürettikçe Türkiye’yi büyütmeye, Devletimizin ekonomik hedeflerini gerçekleştirme yolunda katma değeri yüksek, ar-ge ve inovasyona dayalı üretimler yaparak, ülkemiz ekonomisine, istihdamına ve refahına olan katkımız artarak devam edeceklerdir.

Bununla birlikte, tüm OSB’leri OSBÜK çatısı altında güç birliğine davet ediyor, bu hedeflerimiz doğrultusunda, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep yanımızda görmek istiyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle toplantımıza katılımınız için hepinize ayrı ayrı bir kez daha teşekkür ediyor, Genel Kurulumuzun OSB’lerimiz ve ülkemiz için hayırlı olması temennisiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum” şeklinde konuşmasını tamamlamışlardır.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü ise yapmış olduğu konuşmasında “Değerli katılımcılar geçen hafta gerçekleştirdiğimiz seçimin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başkanımız Rifat HİSARCIKLIOĞLU mazeretinden dolayı gelemedi selamlarını ve Saygılarını sizlere iletti öncelikle Bakanımız size bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. OSBÜK genel kurulları bizler için çok önemli sanayisiz büyüme üretmeden olmaz güçlü sanayi altyapımız küresel krizde de bizim için en büyük teminattır. Türkiye de sanayiyi geliştiren Anadolu’ya yayan OSB’ler oldu. Sanayimizi artık bir üst lige çıkarmak istiyoruz. OSB’ler sanayimizin dinamosu Türkiye OSB’ ler adına örnek alınan bir hale geldi pek çok yurtdışında heyet incelemeler için Türkiye’ye geliyorlar. bunun yanında TOBB olarak Filistin Ceninde OSB bölgesi kurduk ve Türkiye’nin 281. OSB’si oldu. TOBB olarak her zaman elimizi taşın altına koyduk son bir yıl içerisinde 2 tane sanayi ve ticaret şûrası ve sektörek ekonomi şûrası gerçekleştirdik ve somut adımlar atıldı hammadde ve ithalatda kaynak fonunun kaldırılması OSB’ lerde taban kat sayısının kaldırılması OSB’lerin bedelsiz tahsisi sürelerinin 2 yıl daha uzatılması gibi önemli değişiklikler yapıldı. Bölgesel toplantılar yapıyoruz en sonuncusunu İtalya’da gerçekleştirdik Kobilerin önemini herkese anlattık ve ulusal bir mekanizme yoktu. KOBİ vakıfını kurduk ve artık bu vakıf ile Kobilerin sözcüsü haline geldik bu vakıf B20 bünyesinde sürekli çalışacak. 2015 yılında ekonomini önünde engeller var petrol fiyatları ekonomimizi olumsuz yönde etkiliyor. Değerli arkadaşlar genel kurulumuzun hayırlı olmasını temenni ediyorum dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri IŞIK konuşmasında; “Değerli divan çok değerli milletvekilim, çok değerli Başkanlarım öncelikle 13. Genel Kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum değerli arkadaşlarım küresel krize rağmen üretimden taviz vermeyen bir Türkiye var seçim sonuçlarının ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Önceliğimiz bir an önce hükümeti kurmak. Değerli katılımcılar 13 yıldır üretim için çalıştık mali disiplinin bir an önce sağlanması ve kamu finansmanının olmasını istedik. Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor kim ne derse desin büyümedeki en büyük etken sanayidir. Sanayi üretimi artarsa büyümede artar. Türkiye’yi büyütmenin yolu üretimi artırmaktır. Mart ve Nisan aylarındaki sanayideki artış inşallah Türkiye’deki büyümeye de yansıyacaktır. En son açıkladığımız destek paketiyle pek çok tedbir hayata geçmiş oldu. 2011 yılında Sanayi strateji belgesi yürürlüğe girdi ve % 85 oranıyla başarılı oldu, eylemlerin tamamı hayata geçirilmiş oldu, 2015-2018 dönemi 2. Sanayi strateji belgemizi de tekrar hazırladık sanayinin en önemli ihtiyacı olan nitelikli istihdamı sağlamak için gerekli tedbirleri alıyoruz. Diğer yandan Türkiye ‘nin teknoloji düzeyini yükseltmesi gerekmektedir. 3. Hedefimizde sanayicimizin finansmana ulaşmasını kolaylaştırmak, Kalkınma Bankamızı sanayicimizin bankası olmasını sağlamak için gayret gösteriyoruz. Sanayi paketimizde devrim niteliğinde kararlar aldık eğer bir sanayicimiz kendi öz sermayesiyle yatırım yapıyorsa kendi kullandığı parayı kredi kullanmış gibi gider yazacak bunu öz sermayeyle yatırıma teşvik edelim diye yapıyoruz. Artık sanayicinin sadece gayrimenkulü teminat olmayacak makine ve teçhizatı da teminat olarak kullanılacak meclisimiz açıldığında konuşulacak temel konular bunlar olacaktır. Göreve geldiğim günden bugüne kadar sizleri dinlemek için elimizden geleni yaptık bizden ne istediğinizi sorduk ve bununla ilgili çok ciddi mesai harcadık ve göreve geldiğim ilk günlerde TAKS ve çekme mesafeleri ile ilgili sorun olduğunu söylediniz ve bu konuda 6 ay yoğun çalışma yaptık ve değerlendirdik ve yeniden düzenledik. OSB’lerde boş parseller olmaması amacıyla gerekli tüm gayreti gösteriyoruz. Diğer taraftan OSB’lerde doğal gaz problemi çok ciddi bir problemdi 22 ilimizde 25 sanayi bölgemize inşallah doğal gazı getireceğiz. OSB’lerde emlak vergisinin tamamen sıfırlanması mümkün değil fakat sanayiciye yük olacak emlak vergisi oranlarının düşürülmesi için çalışma yapmaktayız. OSB içerisinde teknopark kurmak için tekrar bütün evrakların istendiğini duyduğumda gereksiz mevzuatın çok fazla olduğunu fark ettik ve bütün mevzuatı tekrar gözden geçirdik Kanun değişikleri TBMM de uygun görülürse hiç kimsenin Bakanlığa gelmeden bütün müracaatlarını yapacağı bir sistem haline gelecek. Vergi ile alakalı konular hariç sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz biz devlet olarak üretim yapmıyoruz ama sizin gibi üretim yapan sanayicilerimizin önündeki engelleri en aza indirmeye çalışıyoruz OSBÜK genel kurulunda alacağı kararları önemsiyoruz yeni seçilecek yönetim kuruluna başarılar diliyorum ” diyerek ve sözlerini bitirdi.

Konuşmadan sonra Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu tarafından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü’ye günün anısına plaket takdim edildi.

Programda, TOBB-BİS Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri A.Ş. tarafından Filistin Batı Şeria’da kurulan Cenin Organize Sanayi Bölgesi’nin, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşuna fahri üyelik töreni gerçekleştirildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ında bulunduğu törende, Başkan Nakıboğlu tarafından Cenin OSB Başkanı Ahmet Şekeroğlu’na OSBÜK Fahri Üyelik Beratı takdim edildi.

Toplantı konuşmalardan sonra gündem maddeleri ve teklifleri sırasıyla görüşüldü oylamalar yapıldı. Yapılan gündem madde teklifleri oy birliği ile kabul edilerek genel kurul toplantısı OSB’lerin sorunları konulu serbest kürsüden sonra tamamlanmış oldu. Genel kurul toplantısı ikram edilen öğle yemeği ile sona erdi.

Tek listeyle gidilen seçimlerde OSBÜK Başkanlığı’na yeniden Cahit Nakıboğlu oy birliği ile seçildi. Yönetim Kurulu görev dağılımında ise başkan yardımcılıklarına ASO I. OSB Başkanı Nurettin Özdebir ve Adana Hacı Sabancı OSB Başkanı Bekir Sütcü getirildi.

Dosya 1
Dosya 2
Dosya 3
Dosya 4
Dosya 5
Dosya 6
Dosya 7
Dosya 8
Dosya 9
Dosya 10
Dosya 11
Dosya 12