OSBÜK XI. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZİRAN AYINDA YAPILACAK - OSBÜK - OSBÜK

OSBÜK XI. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZİRAN AYINDA YAPILACAK

31-05-2013

OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 147. maddesi gereği, OSB Üst Kuruluşu’nun XI. Olağan Genel Kurul Toplantısı ekli gündemi görüşmek üzere;

a) Genel Kurul Üyelerinin en az 2/3 çoğunluğu ile toplanması gereken ilk toplantı; 17.06.2013 Pazartesi günü saat 10:00’ da, Tunus Caddesi No: 5/6 Bakanlıklar / Ankara adresindeki OSBÜK Merkezinde,

b) Birinci toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı; 25.06.2013 Salı günü saat 10:00’ da, Atatürk Bulvarı No: 183 Ankara adresinde bulunan RİXOS HOTEL’ de yapılacaktır.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda I. oturumdaki 2/3 çoğunluğun sağlanamayacağı düşünüldüğünden toplantının 25.06.2013 Salı günü saat 10:00’ da, Atatürk Bulvarı No: 183 Ankara adresinde bulunan RİXOS HOTEL’ de gerçekleştirileceği tahmin edilmektedir.

Bu sebeple; OSBÜK Üyesi Organize Sanayi Bölgesi Yönetimlerinden Bölgelerinin OSBÜK Genel Kurul Temsilcilerini şuana kadar bildirmeyen OSB’lerin Temsilci olduklarını gösterir Müteşebbis Heyet ve/veya Genel Kurul toplantı kararları beklenmektedir.

Not:OSB Uygulama Yönetmeliğinin 157. maddesi 1. fıkrası gereği; “Her temsilcinin bir oy hakkı vardır. Noter tasdikli vekaletname şartı ile bir temsilci sadece diğer temsilci üyenin oyunu da kullanmak üzere vekil tayin edilebilir. ”

Ekler:

Gündem,
Genel Kurul Temsilci Listesi,
Vekaletname Örneği,

Dosya 1
Dosya 2
Dosya 3