OSBÜK XI. GENEL KURULU YAPILDI - OSBÜK - OSBÜK

OSBÜK XI. GENEL KURULU YAPILDI

01-07-2013

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşumuzun (OSBÜK) XI. Genel Kurul Toplantısı; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sn. Fatma ŞAHİN, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Taner YILDIZ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Nihat ERGÜN’ ün ve çok sayıda Milletvekili, üst düzey yöneticinin iştirakleriyle, 25.06.2013 tarihinde Rixos Otel’de yapıldı.
Toplantıya Sayın Bakanlarla birlikte; TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Sn. M. Mücahit FINDIKLI, Gaziantep Milletvekili Sn. Derya BAKBAK, Sn. İbrahim Halil MAZICIOĞLU, Sn. Abdullah Nejat KOÇER, Sn. Şamil TAYYAR, Sn. Mehmet SARI, Sn. Mehmet ERDOĞAN, Sn. Ali ŞAHİN, TBMM Sanayi Komisyonu Üyesi Çankırı Milletvekili Sn. Hüseyin FİLİZ, TBMM Sanayi Komisyonu Üyesi Bursa Milletvekili Sn. Mustafa ÖZTÜRK, TBMM Sanayi Komisyonu Üyesi İzmir Milletvekili Sn. M. Ali SUSAM, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn. Ramazan YILDIRIM, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel Müdürü Sn. Yaşar ÖZTÜRK, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Adil Sani KONUKOĞLU, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Eyüp BARTIK’ da katıldılar.

Programda öncelikle divan önergesi OSBÜK Başkanı Sn. Cahit NAKIBOĞLU ve arkadaşlarının imzalarıyla verildi ve önergenin kabulü ile; Divan Başkanlığına TOSB Otomotiv Yan Sanayi OSB Başkanı Sn. Yunus ÇİFTÇİ, Başkanvekilliğine Konya OSB Temsilcisi Sn. Mehmet ÇOLAK ve katip üyeliğe Kayseri OSB temsilcisi Sn. Mustafa ÇELİK oy birliğiyle seçildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrasında OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cahit NAKIBOĞLU kürsüye davet edildi. Sn. NAKIBOĞLU yapmış olduğu konuşmasında OSBÜK’ ün faaliyetleri hakkında bilgiler vererek Genel Kurula teşrif eden davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.
OSBÜK Başkanı Sn. Cahit NAKIBOĞLU’ nun konuşmasından sonra, toplantının onur konuklarından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sn. Fatma ŞAHİN Genel Kurula hitap ettiler. Sn. ŞAHİN konuşmasında “…Şehirlerde OSB varsa şehrin bütün dokusunun değiştiğini gören bir kardeşinizim. 81 ili dolaşarak bunu görüyorum. Çünkü üretimin olduğu yerde umut var, bereket var, üretimin olduğu yerde yeni beklentiler var göç var ama göç umuda geliyor, aşa işe, ekmeğe geliyor. Bunu berekete çevirebilmek için de o talebi iyi görmek ve gerekli yapısal dönüşümleri başarmak durumundayız. Her bir OSB aslında büyük bir şehir” dedi.
Bakan ŞAHİN “OSB’lerin gücü, şehirlerdeki kalkınma gücü, toplumsal değişim ve gelişim gücü çok önemli bir güç sizlerin liderliğinde sizden her biriniz şehrinizin liderisiniz. Bakışınız vizyonunuz ufkunuz oradaki insan odaklı büyümeye çok ciddi etkisi olacağına, kelebek etkisi olacağına inanıyorum şu ana kadar bunu başardık” şeklinde konuştu.
Sn. Fatma ŞAHİN’ den sonra Genel Kurulun onur konuklarından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Taner YILDIZ katılımcılara hitap ettiler. Sn. YILDIZ konuşmasında “…Bir önceki toplantıda hatırlarsanız enerji sektörüyle alakalı bazı talepler olmuştu ve bu taleplerin bakanlığımız tarafından incelenmesi yapıldı. Nükleer güç santralleriyle ilgili ortak olmak istediğinizi belirtmiştiniz OSBÜK olarak, OSB’lerin Üst Kurumu olarak, Üst Yönetim olarak ortak olmayı istemiştiniz bununla alakalı bakanlık çalışma yaptı ve bunun önünü açtı. Yaklaşık 2 ila 2,2 milyar dolarlık % 10 hisseye karşılık gelecek bir pay olabilir daha fazla bir pay olabilir. Bununla alakalı yeni yönetimimiz bunu mutlaka değerlendirecektir. Biz buna hazır olduğumuzu söylüyoruz, varsa teklifleri bu manada değerlendirebiliriz. Toplantı sonrasında da bu konuda bir araya gelebiliriz. Doğalgazla alakalı talepleriniz vardı. Daha sonra Mahmut Bey de hatırlar o talep askıya alındığı söylendi yani toplu olarak doğal gaz alımının ve OSB’lerde ihtiyaçları kadar temin edilmesi kullanılmasıyla alakalı. Biz bunada hazır olduğumuzu söylemiştik ama özel sektör o taleplerini devam ettirdi. OSB bir müddet sonra bunu daha sonra düşüneceğini söyledi. Enerji sektörüyle alakalı Sanayicilerimize koyacağımız katkılara özellikle devam ediyoruz … Ucuz elektrik teminiyle ilgili bakıyorum çok başarılı OSB’lerimiz var % 15’ler % 18’ler % 14’ler civarında indirim alan Sanayicilerimiz var OSB’lerimiz var. Türkiye son bir ayda geldiği nokta Avrupa’daki Avrupa Birliği üyesi ülkelerin sanayide kullandığı elektrikteki ilk 6 ülke arasına girmesidir. En ucuz ilk 6 ülke arasında bulunmasıdır. …Biz doğal gazı ithal ediyor olmamıza rağmen petrolün birçoğunu ithal ediyor olmamıza rağmen böyle bir noktayı yerli kaynaklarımızla harmanlandırarak su, rüzgâr gibi enerji kaynaklarımızla bir araya getirerek böyle bir seviyeyi yakaladık” diye konuştu. Sn. YILDIZ “…Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak Sanayicimizin organize olduğu bu bölgelerdeki daha rahat çalışmasını sağlayacak rekabet gücünü daha da artıracak bir yapıyı kurgulamaya devam ediyoruz ve bundan sonra da inşallah bu çalışmalarımız artan hızıyla beraber sürdürülecek.” dedi.
Programın onur konuklarından, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Nihat ERGÜN ise yaptığı konuşmasında “..OSB’lerimizin sadece sanayiciye bir altyapı oluşturmak ortak arıtma tesisi, ortak enerji temini, ortak ruhsatlandırma, kayıt dışılığın önlenmesi bir takım kolaylıklar sağlanması gibi bir mekânsal altyapı olmasının yanında OSB yönetimlerinin mevcut tesislerde nasıl teknolojiyi artırabiliriz, nasıl katma değeri artırabiliriz, kümelenme çalışmalarını nasıl yapabiliriz, üniversite sanayi işbirliğini nasıl yapabiliriz konusunda da öncülük etmeleri gerekiyor. OSBÜK olarak da tek tek OSB yönetimleri olarak da bundan sonraki süreçte buna ağırlık vermek icap ediyor” diye konuştu.
Sn. Nihat ERGÜN konuşmasını “…genç ve dinamik bir nüfus eğitimli bir nüfus, çok zengin pazarların ortasındaki bir lokasyon eğer tarihsel birikimimizi, bu günkü nüfusumuzu, coğrafyamızı, potansiyelimizi iyi değerlendirebilirsek yüksek katma değerde, teknolojide, Ar-ge de inovasyonda başarı elde etmemiz ve inovatif ürünlerle dünyada rekabet gücü kazanmamız mümkün. Onun için OSB yönetimleri OSBÜK başta olmak üzere bundan sonraki süreçte daha çok tabi ki buna odaklanmalıdır.”
Bakan ERGÜN; “Türkiye hedefi büyük olan bir ülkedir. Sanayicisi de hedefi büyük olan sanayici olmalıdır. OSB yönetimi de hedefi büyük olan yönetim olmalıdır. OSBÜK yönetimi de hedefi daha büyük bir yönetim anlayışıyla hareket etmelidir. Şimdi bazı OSB’lerimiz zannedersem OSBÜK’ün dışında kaldılar. Ayrı bir dernek olarak kurulan yapılanmalar var. Ama bir kere bence bu dönem bu kongreden sonra biraz daha çabayı artırmak ve OSBÜK çatısı altında olmayan bir OSB’nin kalmayacağı bir aktiviteyi de göstermek icap edecektir. Ben inanıyorum yeni yönetim bu vizyon çerçevesinde yoluna devam edecek bir yönetim olacaktır. XI. Genel Kurulu yapıyoruz bundan önceki arkadaşlarımızda çok büyük hizmetler yaptılar. Şimdi bayrak Gaziantep’e geçti. Gaziantep son yıllarda özellikle sanayide öncü olan illerimizden bir tanesi. Şimdi OSBÜK’ün başında Gaziantep OSB Başkanımız olan aynı zaman da Sayın NAKIBOĞLU bulunuyor ve inşallah önümüzdeki süreçte bir lokomotif olarak Gaziantep Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden birisi haline geldi. Bir lokomotif olarak bu yolculuğa en sağlıklı bir şekilde devam edecek, ettirecek ve sanayicimiz OSBÜK’ün ve OSB yönetimlerinin çizmiş olduğu vizyon çerçevesinde Bakanlığımızla da diğer Bakanlıklarımızla da yakın işbirliği içerisinde Türkiye’nin 2023 vizyonu içerisindeki yerini alacaktır….Bu duygu ve düşüncelerle XI. Genel Kurulun hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah yeni yönetimin başarılı bir çalışma yapacağı bir dönem geçiririz” şeklinde konuşmalarını tamamladılar.
OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cahit NAKIBOĞLU tarafından Genel Kurul onur konukları olan Sayın Bakanlara günün anlamına binaen plaket takdim edildi.
Programda, OSBÜK eski başkanlarından Sn. Bülent KOŞMAZ, Sn. Mahmut YILMAZ ve görevi kısa bir süre önce devreden Sn. Nurettin ÖZDEBİR için hazırlanan şükran plaketleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Nihat ERGÜN tarafından takdim edildi. Genel Kurula rahatsızlığından dolayı katılamayan Sn. Bülent KOŞMAZ’ ın plaketini TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Arif PARMAKSIZ aldı.
Toplantı konuşmalardan sonra gündem maddeleri ve teklifleri sırasıyla görüşüldü oylamalar yapıldı. Yapılan gündem madde teklifleri oy birliği ile kabul edilerek genel kurul toplantısı OSB’lerin sorunları konulu serbest kürsüden sonra tamamlanmış oldu. Genel kurul toplantısı ikram edilen öğle yemeği ile sona erdi.
Tek listeyle gidilen OSBÜK’ün XI. Genel Kurulu sonrası göreve seçilen Sn. Cahit NAKIBOĞLU Başkanlığındaki yeni yönetim ilk toplantısını genel kurulun hemen ardından yaptı. Görev dağılımının gündeme geldiği toplantıda başkan yardımcılıkları görevine İMES OSB Başkanı Sn. Süheyl ERBOZ ve Kayseri OSB Başkanı Sn. Ahmet HASYÜNCÜ getirildi.

Dosya 1
Dosya 2
Dosya 3
Dosya 4
Dosya 5
Dosya 6
Dosya 7
Dosya 8
Dosya 9
Dosya 10
Dosya 11
Dosya 12
Dosya 13
Dosya 14