OSBÜK VII. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 3 MAYIS 2009 TARİHİNDE SAAT 13:00'DE TOBB TOPLANTI SALONUNDA YAPILACAKTIR - OSBÜK - OSBÜK

OSBÜK VII. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 3 MAYIS 2009 TARİHİNDE SAAT 13:00’DE TOBB TOPLANTI SALONUNDA YAPILACAKTIR

02-05-2009

OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 179. maddesi gereği OSB Üst Kuruluşu VII. Olağan Genel Kurul birinci toplantısı, Genel Kurul Üyelerinin en az 2/3 çoğunluğu toplanması şartı ile haber ek’ inde bulunan gündem ve eklerini görüşmek üzere 3 Mayıs 2009 tarihinde saat 1300 de TOBB Atatürk Bulvarı No:149 Bakanlıklar –ANKARA adresinde yapılacaktır.
Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ise ikinci toplantı ; 10 Mayıs 2009 tarihinde saat 1300 de TOBB Atatürk Bulvarı No:149 Bakanlıklar –ANKARA adresinde yapılacaktır.
OSB ÜST KURULUŞU

Not: Genel Kurul toplantısına katılan her temsilcisinin bir oy hakkı vardır. Genel Kurula katılamayacak bir OSBÜK Genel Kurul Temsilcisi, noter tasdikli vekaletname (örneği haber ek’inde) ile başka bir OSBÜK Genel Kurul Temsilcisini vekil tayin edebilir. Ancak bir temsilci birden fazla temsilcinin vekili olamaz.

Dosya 1
Dosya 2
Dosya 3