OSBÜK V. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 20 MAYIS 2007 TARİHİNDE YAPILACAKTIR! - OSBÜK - OSBÜK

OSBÜK V. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 20 MAYIS 2007 TARİHİNDE YAPILACAKTIR!

30-03-2008

OSB Uygulama Yönetmeliği?nin 179. Maddesi gereği, OSB Üst Kuruluşu V. Olağan Genel Kurul toplantısı; ekli genel kurul kitapçığında yer alan gündemi görüşmek üzere genel kurul üyelerinin en az 2/3 çoğunluğunun toplanması şartı ile 20 Mayıs 2007 tarihinde saat 10:30 da, Atatürk Bulvarı No:149 Bakanlıklar ? Ankara, TOBB konferans salonunda yapılacaktır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantı; 28 Mayıs 2007 tarihinde saat 10:30 da TOBB Atatürk Bulvarı No:149 Bakanlıklar ? Ankara adresinde yapılacaktır. OSB Üst Kuruluşu Genel Kurul temsilci listesi ekli dosyada yayımlanmıştır. Ekli listede temsilci isimleri yazılı olmayan OSB?lerin Genel Kurul tarihine kadar temsilci isimlerini Müteşebbis Heyet veya Genel Kurul kararları ile birlikte üst kuruluşa bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde toplantıya katılımları mümkün olmayacaktır. Saygılarımızla, OSBÜK OSBÜK V. Olağan Genel Kurul Temsilci Listesi Vekaletname Örneği 01. Kapak 02. Tarihçe 03. YK-DK Listesi 04. Gündem 05. Faaliyet Raporu 06. Denetim Raporu 07. Ayrıntılı Bilanço – 31.12.2006 08. Ayrıntılı Gelir Gider Tablosu – 31.12.2006 09. Bütçe Gerçekleşme Raporu 10. Gündemin 9.Maddesine Önerge 11. Çalışma Programı 12. Tahmini Bütçe 13. Bütçe Talimatı 14. Bütçe Açıklama Raporu