OSBÜK Üyelik Şartları - OSBÜK - OSBÜK

OSBÜK Üyelik Şartları

OSBÜK ÜYELİĞİ

1)  4562 sayılı OSB Kanununun 27. maddesine göre tüzel kişilik kazanan tüm OSB’lerin, OSBÜK’e üyeliği ve belirlenen aidatı ödemeleri zorunludur.

2) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ( Tarıma Dayalı İhtisas OSB’ler için Tarım ve Orman Bakanlığınca) kuruluşu  onaylanıp tüzel kişilik kazanan OSB’ler OSBÜK tarafından üye kaydedilir ve sicil numarası verilir.

3) ÜYE AİDATI:
OSBÜK Üye Kayıt Defterine işlenen OSB’ler, 24.03.2018 tarihli OSBÜK Genel Kurulunda alınan karar gereği:

OSB ALANI ( Hektar )

KAYIT ÜCRETİ ÜYE AİDATI

İŞLETMEYE GEÇMEMİŞ OSB’LERİN AİDATI (TL 1/2)

100’e kadar 1.000,- TL 12.000,- TL 6.000,- TL
101-250 arası 1.000,- TL 22.000,- TL 11.000,- TL
251-500 arası 1.000,- TL 30.000,- TL 15.000,- TL
501-750 arası 1.000,- TL 37.000,- TL 18.500,- TL
751-1.000 arası 1.000,- TL 43.000,- TL 21.500,- TL
1001-1.500 arası 1.000,- TL 48.000,- TL 24.000,- TL
1501-2.000 arası 1.000,- TL 52.000,- TL 26.000,- TL
2001 ve üzeri 1.000,- TL 56.000,- TL 28.000,- TL

Kayıt ücretini ve yıllık aidatı ( yıllık aidat / 2 eşit taksitle ödenir)  ödemek zorundadır.

4) OSBÜK GENEL KURULUNDA OSB’LERİ TEMSİL EDECEK ÜYE SAYISI:

100 hektara kadar 1,
101-250 hektara kadar 2,
251-500 hektara kadar 3,
501-750 hektara kadar 4,
751-1000 hektara kadar 5,
1001-1500 hektara kadar 6,
1501-2000 hektara kadar 7,
2001 ve üzeri hektara kadar 8,

kişi olmak üzere müteşebbis heyet, yönetim kurulu veya genel kurul üyeleri arasından seçilir. Aynı seçimde asıl üye kadar yedek üye de seçilir. Yedek üyeler kalan süreyi tamamlar.