OSBÜK Üyelik Şartları - OSBÜK - OSBÜK

OSBÜK Üyelik Şartları

OSBÜK ÜYELİK ŞARTLARI

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu; 15.4.2000 tarih ve 24021 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 27’nci maddesi, 4562 Sayılı kanun gereğince hazırlanarak 02.02.2019 tarih ve 30674 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 82 inci maddesine, İlgili yönetmeliğin;”OSBÜK, tüzel kişiliğini kazanmış OSB’lerin katılımıyla hazırlanan OSB Üst Kuruluş Protokolünün Bakanlık tarafından onaylanmasıyla kurulur.” hükmüne amir 8212. maddesine istinaden “Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Kuruluş Protokolü ’nün onaylandığını bildiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 5.11.2002 tarih ve 1383 sayılı yazıları” ile; Organize Sanayi Bölgelerinin kendi aralarında yardımlaşmalarını ve ortak sorunlarını çözüme kavuşturmalarını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

OSBÜK ’E NASIL ÜYE OLUNUR ?
4562 sayılı OSB Kanununun 27. maddesine göre Tüzel Kişilik kazanan tüm OSB’lerin, OSBÜK’e üyeliği ve belirlenen aidatı ödemeleri zorunludur.

OSBÜK ÜYELİĞİ İÇİN;
Tescil işlemleri sonrasında OSBÜK’ e üye olmak isteyen OSB, üye olma talebi ve OSB Uygulama Yönetmeliği’ nin “OSB Üst Kuruluşuna Katılım” başlıklı 145. maddesi;
OSBÜK genel kurulunda, OSB’leri temsil edecek üye sayıları, OSB’lerin büyüklüklerine göre;

100 hektara kadar 1,
101-250 hektara kadar 2,
251-500 hektara kadar 3,
501-750 hektara kadar 4,
751-1000 hektara kadar 5,
1001-1500 hektara kadar 6,
1501-2000 hektara kadar 7,
2001 ve üzeri hektara kadar 8,

kişi olmak üzere müteşebbis heyet, yönetim kurulu veya genel kurul üyeleri arasından seçilir. Aynı seçimde asıl üye kadar yedek üye de seçilir. Yedek üyeler kalan süreyi tamamlar.
Hükmü gereğince Genel Kurul Toplantılarında OSB’ yi temsil edecek asıl ve yedek temsilcilerinin belirlendiği Müteşebbis Heyet veya Genel Kurul Kararını alması, OSB Üst Kuruluşu’nun 24 Mart 2018 tarihli XVI. Olağan Genel Kurul Toplantı Kararı ile 1000,-TL(bintl) olarak belirlenen“Kayıt Ücreti” ni
Halk Bankası Bakanlıklar Şubesi Şube Kodu (408) IBAN: TR 3200 0120 0940 8000 1600 0066 no’ lu OSBÜK hesabına havale etmesi,

Örneği ilişikte verilen dilekçeye uygun dilekçe ve eklerinin OSBÜK’ e göndermesi gerekmektedir.
OSB’nin başvuru dosyasının OSBÜK Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanması ile OSBÜK Üye Kayıt İşlemi tamamlanmış olacaktır.

ÜYE AİDATI :
OSBÜK Yönetim Kurulunca Üyeliği onaylanan ve OSBÜK Üye Kayıt Defterine işlenen OSB, 24.03.2018 tarihli OSBÜK Genel Kurul Toplantı Kararı ile;

HEKTAR
AİDAT (TL)
>>>
100
                12.000
101 >
250
                22.000
251 >
500
                30.000
501 >
750
                37.000
751 >
1000
                43.000
1001 >
1500
                48.000
1501 >
2000
                52.000
2001 >
>>>
                56.000

şeklinde belirlenen yıllık Üye Aidatını kayıt tarihi esas alınarak altı aylık dilimler halinde iki eşit taksitte ödeyecektir.