OSBÜK' ÜN OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TEKLİFİHAZIRLIK ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI. - OSBÜK - OSBÜK

OSBÜK’ ÜN OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TEKLİFİHAZIRLIK ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI.

20-01-2009

“OSB Uygulama Yönetmeliği Değişiklik Teklifi” ikinci Çalıştay’ ı 09-10 Ocak 2009 tarihinde oluşturulan Çevre ve İmar Alt Komisyon uzmanlarının katılımı ile İstanbul’da yapıldı.
Çalıştay’ ın ilk gününde; bir önceki toplantıda belirlenen İmar ve Çevre Alt Komisyonları kendi aralarında Yönetmeliğin ilgili maddeleri için 256 OSB’den gelen ve komisyon üyeleri tarafından verilen değişiklik önerilerini değerlendirdiler. Aynı gün Ana Komisyonda ise, OSBÜK ve kalan diğer maddelerde OSB’lerden ve OSBÜK tarafından verilen değişiklik önerileri değerlendirildi.
İkinci gün toplantıları Alt Komisyonların ilgili maddeleri ve tüm yönetmelik maddelerindeki değişiklik önerilerinin genel bir değerlendirmesinin yapılması ve 26-27 Aralık 2008 İzmir Çalıştayı 09-10 Ocak İstanbul Çalıştayı sonrası tamamlanmış olan OSBÜK’ ün “OSB Uygulama Yönetmeliği Değişiklik Teklifi” Sanayi ve Ticaret Bakanlığına sunulmuştur.

Dosya 1
Dosya 2
Dosya 3
Dosya 4