OSBÜK TEMMUZ AYI OLAĞAN YÖNETİM KURULU TOPLANTISI VE MARMARA OSB'LERİ İSTİŞARE TOPLANTISI KOCAELİ' NDE İMES OSB EVSAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ - OSBÜK - OSBÜK

OSBÜK TEMMUZ AYI OLAĞAN YÖNETİM KURULU TOPLANTISI VE MARMARA OSB’LERİ İSTİŞARE TOPLANTISI KOCAELİ’ NDE İMES OSB EVSAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

20-07-2011

OSB Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu 18.06.2011 tarih ve 112 sayılı Toplantısında, “OSB’ lerin Yönetimleri ile ilişkileri güçlendirmek, Bölgelerin sorunlarını yerinde incelemek, sorunlara çözüm üretebilmek amacı için OSBÜK Yönetim Kurulu Toplantılarını her ay değişik OSB’de yapma” kararı almış ve ilkini Kocaeli-Gebze VI. (İMES) Makine İhtisas OSB’ nin evsahipliğinde;
-19 Temmuz 2011 tarihinde Temmuz 2011 Ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı
-20 Temmuz 2011 tarihinde (bugün) Kocaeli ili ve civarındaki illerden 29 OSB’ nin davet edildiği ve 55 OSB temsilcisinin katıldığı “Marmara Bölgesi OSB’leri İstişare Toplantısı”
olarak Kocaeli’nde gerçekleştirmiştir.
19 Temmuz 2011 tarihinde önce OSBÜK Bölge Müdürleri Komisyoın Üyeleri ile daha OSBÜK Yönetim Kurulu Üyeleri ile yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında;
-18.06.2011 tarihinde yapılan IX. Olağan Genel Kurul Toplantısında sonrası OSBÜK Yüksek İstişare ve Bölge Müdürleri Komisyon Üyelerinin,
-Yönetim Kurulunun 2011 – 2013 dönemi Çalışma Programı kapsamında “OSBÜK Genel ve Temel Hedefleri”nin belirlenmesi,
-Resmi Gazetenin 27.06.2011 tarih ve 27977 sayılı nüshasında yayımlanarak “kooperatifler ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri ile bunların eş ve ikinci derece dahil kan ve kayın hısımlarının bağdaşmayan görev alma yasaklarına ilişkin usul ve esaslarını” düzenleyen TGM-2011/01 no’ lu Tebliğ’den ve tebliğin yürürlüğe girmesinden sonraki gelişmeler,
-“OSB Bölge Müdürleri Eğitim Toplantısı” nın tarih, yer ve konularının tespiti,
– “V. OSB Enerji Zirve” sinin tarih, yer ve konularının tespiti,
v.s konular görüşüldü.
20 Temmuz 2011 günü saat 11:00 ‘de İMES OSB altyapı ve sosyal tesislerinin ziyareti ile başlayan “İstişare Toplantısı” ise; Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail ÇİLER,Kocaaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU, İMES OSB Başkanı Sayın Sühetl ERBOZ’ un açılış konuşmalarını istinaden OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nurettin ÖZDEBİR’ in toplantıya katılan OSB Temsilcilerine hitaben yaptığı konuşma ile devam etti.
Sayın Nurettin ÖZDEBİR Kocaeli ilinin Türkiye Sanayisi ve Ekonomisinin “Üs”sü olduğunu, OSBÜK olarak bu bölgede yer alan OSB’leri ve sanayicilerinin sorunlarını çok önemsediklerini belirtti. OSBÜK’ ün tüm OSB’lerin şemsiyesi olması sebebi ile bir büyük güç olarak önümüzdeki engellerin tümünü aşacaklarını belirtti.
Sayın ÖZDEBİR’den sonra söz alan OSB temsilcileri Bölgeye ait sorunları ve OSBÜK’ten beklentilerini dile getirdi.
Toplantı OSBK Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nurettin ÖZDEBİR’ in OSBÜK yöneticileri ile bölge OSB’lerininn temsilcilerini biraraya getirmeleri ve evsahipliği yapmaları sebabi ile İMES OSB Başkanı Sayın Süheyl ERBOZ’a günün anlamına ilişkin plaket takdimi ile son buldu.

Dosya 1
Dosya 2
Dosya 3
Dosya 4
Dosya 5