OSBÜK MARMARA BÖLGE TOPLANTISI (21 Eylül 2017 / KOCAELİ) - OSBÜK - OSBÜK

OSBÜK MARMARA BÖLGE TOPLANTISI (21 Eylül 2017 / KOCAELİ)

06-09-2017

osbuk marmara
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu kısa adıyla OSBÜK; OSB’ler arası uygulama birlikteliği ve işbirliğini sağlamak, dayanışmayı temin etmek, OSB’lerin sorunlarının çözümüne yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunmak ve çalışmalar yapmak, Bakanlık ile OSB’ler arasında koordinasyonu sağlamak ve Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulmuş, özel hukuk tüzel kişiliğine haiz yasal üst kuruluş olduğu malumunuzdur.Üretim Reform Paketi olarak adlandırılan “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’nin 01.07.2017 tarih ve 30111 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 4562 Sayılı OSB Kanunu başta olmak üzere Organize Sanayi Bölgelerimizi çok yakından ilgilendiren önemli düzenlemeler getirmiştir.

Bu doğrultuda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Dr. Faruk Özlü’nün teşrifleriyle, Üretim Reform Paketinin getirdiği yeniliklerin ele alınacağı bölge toplantılarının yapılmasına karar verilmiştir.

Bahse konu toplantılardan ilki; Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova ve Düzce illerinde yer alan OSB yöneticilerinin iştirakleriyle Gebze Güzeller OSB ve Gebze Ticaret Odasının ev sahipliğinde Kocaeli’de yapılacak olup, söz konusu “OSBÜK Marmara Bölge Toplantısı” programına ilgili Bölgelerin Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Bölge Müdürlerini davet eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.


TOPLANTI:
Tarihi : 21 Eylül 2017 Perşembe
Saati : 14.00 – 18.30
Akşam Yemeği : 18.30 – 20.30
Yeri : Ramada Plaza İstanbul Asia Airport Otel–Çayırova / Kocaeli
LCV : Katılım durumunuzu lütfen 15.09.2017 tarihine kadar OSBÜK’e bildiriniz.
Telefon : (312) 419 41 00
E-posta: info@osbuk.org.tr


EK
PROGRAM