OSBÜK; “İTFAİYE YÖNERGESİ” HAZIRLAMAK ÜZERE TOPLANDI - OSBÜK - OSBÜK

OSBÜK; “İTFAİYE YÖNERGESİ” HAZIRLAMAK ÜZERE TOPLANDI

13-03-2017

OSBÜK, can ve mal güvenliği açısından büyük riskler taşıyan yangınlara karşı önleme ve koruma faaliyetlerinin Organize Sanayi Bölgelerinde belirli kriterlere bağlı olarak yerine getirilmesi amacıyla, 10 Mart 2017 tarihinde OSBÜK Bölge Müdürleri Komisyonu Başkan Yardımcısı Mustafa Keskin, OSBÜK Genel Sekreter Vekili Serkan Ata, Konya OSB temsilcisi İbrahim Gül, Bursa OSB temsilcisi Arif Özçelebi, Kayseri OSB temsilcisi Hüsamettin Kazi, Kayseri OSB temsilcisi Mustafa Özlü, Denizli OSB temsilcisi Hakan Demir, Gebze OSB temsilcisi İsmail Yazan ve OSBÜK Uzman Yardımcısı İlyas Gürbüz’ün katılımıyla “Organize Sanayi Bölgelerinde Yangın Güvenliği Yönergesi” hazırlamak üzere bir araya geldi.

Toplantıda taslak yönerge üzerinde uzmanlar tarafından görüş ve öneriler dile getirilerek, standart bir yönergenin tüm OSB’lerin faydasına olacağına vurgu yapılarak, çalışmaların devam ettirilmesine karar verildi.