OSBÜK İHRACATI GELİŞTİRME KOMİSYONU TOPLANDI - OSBÜK - OSBÜK

OSBÜK İHRACATI GELİŞTİRME KOMİSYONU TOPLANDI

09-02-2021

Komisyon koordinatörü Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin’in Başkanlığında yapılan toplantıda; komisyon üyeleri OSB’lerdeki dış ticaret çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Antalya Organize Sanayi Bölgesindeki ve komisyon üyelerinin kendi OSB’lerindeki dış ticaret çalışmalarının anlatıldığı toplantıda, alanında uzman üyeler OSB’lerin dış ticaret konusunda atacakları adımlar hakkında da  görüşlerini dile getirdiler.