“OSBÜK İÇ ANADOLU BÖLGE TOPLANTISI” 12 Eylül 2018 Tarihinde Kayseri'de Gerçekleştirilecektir - OSBÜK - OSBÜK

“OSBÜK İÇ ANADOLU BÖLGE TOPLANTISI” 12 Eylül 2018 Tarihinde Kayseri’de Gerçekleştirilecektir

07-09-2018

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) OSB’ler arası uygulama birlikteliği ve işbirliğini sağlamak, dayanışmayı temin etmek, OSB’lerin sorunlarının çözümüne yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunmak ve çalışmalar yapmak, Bakanlık ile OSB’ler arasında koordinasyonu sağlamak ve Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulmuş, özel hukuk tüzel kişiliğine haiz yasal üst kuruluş olduğu malumunuzdur.

Üretim Reform Paketi olarak adlandırılan “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’nin 01.07.2017 tarih ve 30111 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 4562 Sayılı OSB Kanunu başta olmak üzere Organize Sanayi Bölgelerimizi çok yakından ilgilendiren önemli düzenlemeler getirmiştir.

Bu kapsamda, Bakanlığımız talimatları doğrultusunda, Ülkemiz genelinde yedi coğrafi bölgede Üretim Reform Paketinin getirdiği yeniliklerin ele alınacağı bölge toplantılarının yapılmasına karar verilmiştir.

Bahse konu toplantılardan altıncısı; Aksaray, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat illerimizde bulunan OSB yöneticilerinin iştirakleriyle, Kayseri OSB ev sahipliğinde 12 Eylül 2018 Kayseri’de yapılacak olup, söz konusu “OSBÜK İç Anadolu Bölge Toplantısı”na Müteşebbis Heyet Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Bölge Müdürünüzü davet eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

1-PROGRAM

2- DAVETLİ OSB’LER LİSTESİ